Деякі види творів, розміщених в інтернеті, та особливості їх охорони українським авторським правом порівняно з законодавством США

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.70.26

Ключові слова:

право інтелектуальної власності, юридична відповідальність, плагіат, твори, авторське право, мережа Інтернет

Анотація

У статті розглянуто особливості захисту від плагіату творів розміщених в Інтернеті та особливості їх охорони українським авторським правом порівняно з законодавством США.

Проаналізовано співвідношення особливостей комп’ютерної програми як об’єкта охорони авторського права. Адже, програма похідна від алгоритму та є у певному сенсі, його еквівалентом. Це означає, що деякі основні риси алгоритмів властиві і програмам. Також програму можна розглянуто в якості засобу реалізації алгоритму, і як такої, що характеризується певними відмінними рисами, з яких для цілей дослідження програми як об’єкта авторсько-правової охорони можна виділити таку: на відміну від алгоритму, що являє собою послідовність логіко-математичних операцій перетворення інформації, програма містить послідовність команд, що описують процес реалізації алгоритму і забезпечують керування цим процесом. Об’єктивною формою вираження програми є її запис формалізованою мовою однотипних комп’ютерів.

Визначено, що захист комп’ютерних програм авторсько-правовими нормами, складає велику теоретичну і практичну цікавість як найбільш простий та економічний.

Охарактеризовано юрисдикційну та неюрисдикційну форми захисту патентного права, з’ясовані основні способи захисту права інтелектуальної власності. Акцентовано увагу на судовій забороні як способі захисту права інтелектуальної власності, проаналізовано міжнародний індекс прав власності, зокрема рівень захисту прав інтелектуальної власності в Україні та в США. Встановлено факт низького показника захисту прав інтелектуальної власності в нашій державі порівняно з європейськими країнами. Виділено основні проблемні питання захисту права інтелектуальної власності в Україні. Наголошено на необхідності адаптації національного законодавства до правової системи Європейського союзу. Існує цілий ряд міжнародних договорів, що регулюють відносини в сфері інтелектуальної власності на міжнародному рівні. Євроінтеграційний курс України свідчить про її бажання адаптувати свою правову систему до європейських стандартів, а тому, укладаючи Угоду про асоціацію з ЄС, Україна взяла на себе зобов’язання гармонізувати своє законодавство у сфері інтелектуальної власності з європейським законодавством. Наведено положення ряду європейських нормативно-правових актів, які регламентують питання захисту права інтелектуальної власності. Проблематика збору доказової бази щодо порушення права інтелектуальної власності лишається відкритим питанням як національну судову практику з цього питання. Необхідно створення спеціалізованого судового органу, який би розглядав справи про порушення прав інтелектуальної власності, зокрема і в мережі Інтернет. Необхідно посилювати юридичну відповідальність за порушення у сфері інтелектуальної власності, зокрема щодо розповсюдження піратської продукції.

Посилання

Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV

Пічкурова З. Систематизація теоретичних положень та наукових поглядів на економічний зміст інтелектуальної власності. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія

«Економіка». 2013. Вип. 24. С. 215–219.

Доріс Лонг, Патриція Рей, Жаров В. та ін. Захист прав інтелектуальної власності: норми міжнародного і національного законодавства та їх правозастосування : практичний посібник. Київ : «К.І.С.», 2007. 448 с.

Юлдашев О. Міжнародне приватне право: теоретичні та прикладні аспекти. Київ : МАУП, 2004. 576 с.

Гришко І. Ю., Уткіна М. С. Проблеми захисту прав інтелектуальної власності в Україні. Прикарпатський юридичний вісник. Випуск 4 (33), 2020. С. 26-30.

Харитонова О. І. Правовідносини інтелектуальної власності, що виникають внаслідок створення результатів творчої діяльності (концептуальні засади). О. : Фенікс, 2011. 346 с.

Харитонова О. І., Харитонов Є. О., Ківалова Т. С., Дмитришин В. С., Кулініч О. О. Право інтелектуальної власності. Підр. 2019. 544 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-18

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право