Проблематика призначення почеркознавчої експертизи в цивільному судочинстві

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.70.25

Ключові слова:

судова почеркознавча експертиза, висновок експерта, цивільний процес, зразки почерку, спеціаліст

Анотація

Стаття присвячена розгляду питання такого виду доказування як надання висновку експерта в цивільному судочинстві на прикладі почеркознавчої експертизи, адже це один з найбільш поширених видів криміналістичної експертизи. Відомо, що об’єктами рукописної підробки стають усі можливі види документів, де є текст написаний від руки чи підпис особи. Статтею опрацьовані завдання судової почеркознавчої експертизи та їхня мета. Розглянуті актуальні проблеми призначення почеркознавчої експертизи судом, які виникають, зокрема, при відібранні зразків почерку. Проаналізовано джерела, з яких експерт отримує відомості для надання висновку, адже це не тільки зразки почерку чи підпису, а й відомості про особу, яку потрібно ідентифікувати. Розглянуто, яким чином суд визначає обсяг експертизи, формулює питання та збирає вільні зразки почерку й підписів, які зіставляються, а також відбирає експериментальні зразки. Існує заборона судовим експертам проводити почеркознавчі експертизи за копіями документів. У статті наводяться аргументи, щодо надання можливості проводити почеркознавчу експертизу за копіями документів, особливо, якщо фізично неможливо надати оригінал документу, при умові, що суд буде враховувати цей факт. Так як експерт не має права самостійно збирати матеріали для проведення експертизи, то їх експерту надає суд або учасник справи. Досліджено, що законодавством чітко не регламентовано, хто саме і яким чином повинен відібрати експериментальні зразки почерку чи підпису, так як це прописано у науково-методичних рекомендаціях з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. У зв’язку з цим, пропонується рекомендувати судам залучати спеціаліста у сфері почеркознавства до процедури відібрання достатньої кількості експериментальних зразків для проведення експертизи.

Посилання

Свобода Є. Ю., Абрамова В. М. Судово-почеркознавча експертиза: деякі проблемні питання та сучасні можливості. Часопис Академії адвокатури України. № 22. 2014.

Divya Bajpai Tripathy. Handwriting examination on unusual surfaces: A Review. Journal of Seybold Report. Vol. 15, Issue 9. 2020.

Ігнатьєва Я. Ю. Науково-теоретичні положення та завдання судового почеркознавства як основні поняття для експерта. Південноукраїнський правничий часопис. №3. 2019.

Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: Наказ Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5. URL : https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/z0705-98.

Інструкція про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах: Наказ Міністерства юстиції України від 12.12.2011 № 3505/5. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1431-11.

Сохранич Т. В., Абросимова В. Г., Смоліна О. М., Бочарова Н. Г., Сухорукова Л. Г. Деякі актуальні питання підготування порівняльних матеріалів для проведення почеркознавчої експертизи. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Вип. 10. 2010.

Гоменюк І. М., Гонгало С. Й. Зразки для судової почеркознавчої експертизи: проблемні питання одержання та можливі шляхи їх вирішення. Криміналістичний вісник. № 1. 2016.

Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18.03.2004 № 1618-IV. Верховна Рада України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1618-15.

Судебно-почерковедческая экспертиза. А. Р. Шляхов и др. Москва. Юридическая литература. 1971. 304 с.

Криміналістика. В. В. Пясковський, Ю. М. Чорноус, А. В. Іщенко, О. О. Алєксєєв та ін. Київ. 2015. 544 с.

Воробей О. В., Меленевська З. С. Криміналістичне дослідження підписів: посібник. Видавництво «Пульсари». Київ. 2006. 84 с.

Ароцкер Л. Е. Неидентификационные исследования в почерковедческой экспертизе. Киев. 1972. 96 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-18

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право