Архаїзм авторського договору

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.70.24

Ключові слова:

авторський договір, передання майнових авторських прав, передання майнового авторського права на використання твору, ліцензійний договір, договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності

Анотація

Статтю присвячено дослідженню поняття авторського договору відповідно до чинного Закону України “Про авторське право і суміжні права”. Проаналізовано правову природу авторського договору. Досліджено на предмет наявності термінології авторського договору норми Цивільного кодексу України, а також законів України: “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, “Про охорону прав на промислові зразки”, “Про охорону прав на сорти рослин”, “Про правову охорону географічних зазначень”. Встановлено, у яких нормативно-правових актах України вживається термін “авторський договір”. З’ясовано, які види аторських договорів відповідно до їх правової природи можна виділити згідно з Законом України “Про авторське право і суміжні права”. Досліджено, які види договорів у сфері інтелектуальної власності передбачені у Цивільному кодексі України. Проаналізовано правову природу ліцензії, ліцензійного договору, договору про передання майнових прав інтелектуальної власності, договору про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності. Здійснено порівняння усіх видів авторського договору з ліцензією, ліцензійним договором, договором про передання майнових прав інтелектуальної власності, договором про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності. Проаналізовано, які види із вищевказаних договорів передбачені Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, Законом України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, Законом України “Про охорону прав на промислові зразки”, Законом України “Про охорону прав на сорти рослин”, Законом України “Про правову охорону географічних зазначень”. Зроблено висновки щодо необхідності вживання термінології “авторський договір” у чинному законодавстві України, зокрема Законі України “Про авторське право і суміжні права”.

Посилання

Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993р. № 3792-XII. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/3792-12/ed20220105#Text (у чинній редакції, дата звернення: 14.04.2022р.).

Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/ ed20220317#Text (у чинній редакції, дата звернення: 14.04.2022р.).

Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15.12.1993 № 3689-XII. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text (у чинній редакції, дата звернення: 14.04.2022р.).

Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15.12.1993 № 3687-XII. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#Text (у чинній редакції, дата звернення: 14.04.2022р.).

Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15.12.1993 № 3688-XII. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/3688-12#Text (у чинній редакції, дата звернення: 14.04.2022р.).

Про охорону прав на сорти рослин: Закон України від 21.04.1993 № 3116-XII. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/3116-12#Text (у чинній редакції, дата звернення: 14.04.2022р.).

Про правову охорону географічних зазначень: Закон України від 16.06.1999 № 752-XIV. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/752-14#Text (у чинній редакції, дата звернення: 14.04.2022р.).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-18

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право