Забезпечення економічної безпеки України крізь призму безпеки людини: дотримання прав людини і громадянина

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.70.22

Ключові слова:

стратегія, безпека, національна безпека, загрози, людина, безпека людини, права людини

Анотація

Стаття розкриває сутність забезпечення економічної безпеки України крізь призму безпеки людини: дотримання прав людини і громадянина. Підкреслено, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

Визначено, що дотримання прав людини - фундаментальна конституційна засада в Україні, дія якої відповідно спрямовує всю сукупність суспільно-політичних відносин. Право на життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпеку належить до тих прав людини, що зумовлені її природою та соціальною сутністю і не залежать від наявності певного статусу особи в державі. Саме тому, всі вони в міжнародній практиці позначаються як фундаментальні.

Підкреслено, що визначивши права людини як найвищу цінність, Конституція України приєдналася до європейського і світового бачення цього питання, закріпила його загальнолюдське вирішення як обов’язкове для держави і всіх інших учасників суспільних відносин.

Констатовано факт, що головним об’єктом безпеки в Україні є людина, а забезпечення економічної безпеки держави є саме тим дієвим інструментом, що здатен забезпечити безпеку людини.

Розкрито зміст Стратегії національної безпеки 2020 року щодо аспекту закріплення в ній забезпечення безпеки людини крізь призму економічної безпеки. Наголошено, що кінцевою метою реалізації вказаної Стратегії є утвердження вільної, заможної, безпечної України, у якій панує право, де кожен може реалізувати свої таланти та здібності, де люди дихають чистим повітрям, п’ють чисту воду та з якою пов’язують долю їхні діти й онуки.

Досліджено основні загрози економічній безпеці, що закріплені у Стратегії національної безпеки 2020 року, а також відповідно регламентовані напрями безпеки людини і громадянина.

Констатовано, що настав час створити протидію загрозам національній безпеці з позицій самого головного об’єкту, що може потрапити в небезпеку – людини, адже, саме людина їх і формує.

Окремо підкреслено, що основним інструментом забезпечення безпеки людини є забезпечення економічної безпеки держави, адже гарантування всіх без виключення прав і свобод людини і громадянина як передбачених у Конституції України, так і інших лежить у площині потужного економічного потенціалу країни.

Сформульовано визначення людини як основного суб’єкта та об’єкта безпеки.

На основі проведеного аналізу дослідження стратегічних державних документів зроблено висновки щодо винайдення напрямів підвищення ефективності та удосконалення питань безпеки людини крізь призму забезпечення економічної безпеки держави.

Посилання

Конституція України від 28.06.1996. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. ст. 141.

Закон України від 19.06.2003 № 964-IV «Про основи національної безпеки України». Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/anot/964-15

Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII «Про основи національної безпеки України». Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 31, ст. 241

Тихий В. П. Безпека людини: поняття, правове забезпечення, значення, види. Вісник Національної академії правових наук України. 2016. № 2. С. 31-46. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2016_2_5

Гегель Г. В. Ф. Философия права. М. : Мысль, 1990. 524 с.

Стратегія національної безпеки України «Безпека людини – безпека країни» затверджена Указом Президента України від 14.09.2020 року №392/2020. URL: https://www.president.gov.ua/ documents/3922020-35037

Шевченко О.А. Еволюція стратегій національної безпеки України протягом років незалежності крізь призму забезпечення економічної безпеки держави. Науковий вісник УжНУ. Серія: Право. 2021. №65, С.152- 159.

Кант И. Из лекций по этике. Этическая мысль: науч.-публицист. чтения. М., 1988. С. 299–333

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-18

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право