Пряма дія Конституції України у фокусі: доступ до правосуддя та судовий контроль за виконанням рішень судів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.70.21

Ключові слова:

верховенство права, виконання судових рішень, доступ до правосуддя, досудове врегулювання, право на судовий захист, правова держава, судовий контроль

Анотація

Належне виконання судових рішень є складником загального поняття доступності правосуддя, оскільки йде мова про поновлення порушених прав з боку третіх осіб чи з боку публічної влади. З точки зору верховенства конституції у статті проаналізовано забезпечення виконання судових рішень у взаємозв’язку із доступом до правосуддя. У першій частині розкрито співвідношення конституційних та міжнародних стандартів доступу до правосуддя. У другій частині висвітлено основні компоненти доступу до адміністративного правосуддя. У третій частині роботи проаналізовано стандарти належної правової процедури та здійснення судового контролю за виконанням судових рішень. Оскільки, ми говоримо про судовий контроль за виконанням судового рішення та виконання такого рішення, як способів досягнення результату для осіб, що звернулися за захистом своїх прав з позовом до суду, то варто зупинитися саме на заявниках. Такими у виконавчому провадженні будуть сторони виконавчого провадження, а точніше одна із сторін – стягувач.

Доступ до правосуддя у контексті принципів конституційного і міжнародного права трактується виходячи із того, що право на судовий захист не є абсолютним і таке може бути обмежене на засадах пропорційності, зокрема з міркувань процесуальної економії, ефективності та дієвості юридичного захисту. Поняття доступу до правосуддя випливає із розуміння правової держави та верховенства права у їх співвідношенні. Компонентами доступу до правосуддя є наступні: 1) досудові процедури врегулювання, зокрема медіацію; 2) доступ до правничої допомоги та судові збори; 3) строки розгляду справи; 4) порядок оскарження судових рішень; 5) ефективність та дієвість виконання судових рішень. У комплексі вони утворюють поняття доступності правосуддя, яке має завершений характер при умові ефективного виконання судових рішень у розумні строки. На це впливають низка інституційних та процедурних чинників, які залежать від ступеня розвитку правової культури суспільства.

Посилання

Brumаrescu v Romania [GC], app. No 28342/95, ECHR 1999-VII

Dimopulos v Turkey, App. No. 37766/05, Judgment of ECHR on 2 April 2019.

Ebers G.J. (1952) Die Verwaltungs- und Verfassungsgerichtsbarkeit in Osterreich. Verfassung und Verwaltung in Theorie und Wirklichkeit. Festschrift für Wilhelm Laforet. München 269, 271.

Rec (2003) 17 of the Committee of Ministers to member states on enforcement, URL: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805df135

Shestakov v Russia, app. No 48757/99, Judgment of ECHR on 18 June 2002.

Виконавче провадження: теорія та практика / заг. ред. Р.Ф. Ханової та С.О. Кравцова. Харків: Право, 2021.

Висновок № 6 (2004) Консультативної ради європейських судів щодо справедливого суду в розумний строк та ролі судді в судових процесах з урахуванням альтернативних способів вирішення спорів.

Віталій Іванович Кулик та 191 інший заявник проти України, заява № 10036/07 та 191 інша заява, рішення від 15 червня 2017 р.

Іванець О.М. Теоретичні та прикладні засади меж судової влади: дис… к.ю.н. 12.00.10. Київ: Національна академія прокуратури України, 2015.

Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 06.07.2005 р. № 2747-IV (станом на 27.04.2021 р.)

Константінова Н. 95 % скарг до ЄСПЛ від українців стосується невиконання судових рішень – Захаров. Радіо Свобода, 22 листопада 2020, URL: https://www.radiosvoboda.org/a/devianosto-piat-vidsotkiv-skarg-doyevrosudu-vid-ukrainsiv-stosuyutsia-nevykonannia-sudovyh-rishen/30962110.html

Левчук проти України, заява № 17496/19, рішення від 3 вересня 2020 р.

Марочкiн I.Є. Доступність правосуддя та гарантії його реалізації. Судова реформа в Україні: проблеми i перспективи. Київ-Харків, 2002.

Овчаренко О.М. Доступність правосуддя та гарантії його реалізації. Харків: Право, 2008.

Основи адміністративного судочинства в Україні / заг ред. Н.В. Олександрової, Р.О. Куйбіди. Київ: Конус-Ю, 2006.

Півень проти України, заява № 56849/00, рішення від 19.06.2004 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/980_222#Text (дата звернення 13.02.2022).

Постанова Великої Палати Верховного Суду: Єдиний державний реєстр судових рішень 26.06.2018 р.

Справа № 727/1256/16-ц URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/75286993.

Постанова Великої Палати Верховного Суду: Єдиний державний реєстр судових рішень 20.03.2019 р.

Справа № 821/197/18/4440/16 URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/81013816.

Постанова Верховного суду: Єдиний державний реєстр судових рішень 06.05.2018 р. Справа № 921/16/14-г/15 URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/74660021.

Постанова Верховного суду: Єдиний державний реєстр судових рішень 06.06.2018 р. Справа № 127/9870/16-ц URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/74777526.

Постанова Касаційного адміністративного суду: Єдиний державний реєстр судових рішень 07.02.2019 р. Справа № 823/1279/17-ц URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/79698341.

Постанова Касаційного господарського суду: Єдиний державний реєстр судових рішень 21.01.2019 р. Справа № 909/1411/13 URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/79429885.

Постанова Касаційного цивільного суду: Єдиний державний реєстр судових рішень 16.05.2018 р. Справа № 629/2799/17 URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/74376289.

Про виконавче провадження: Закон України № 1404-VIII (у ред. від 06.12.2021 р.), URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19#Text

Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень та рішень інших органів: Закон України № 1403-VIII (у ред. від 03.07.2020 р.), URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1403-19#Text

Рішення КСУ № 10-р/2020 від 28.08.2021 р.

Рішення КСУ № 11-рп/2012 від 25.04.2012 р.

Рішення КСУ № 16-рп/2009 від 30.06.2009 р.

Рішення КСУ № 18-рп/2012 від 13.12.2012 р.

Рішення КСУ № 2-р(ІІ)/2019 від 15.05.2019 р.

Цувіна Т. Принцип res judicata у цивільному процесі. Цивільне право і процес. 2019, № 9, с. 38-44, DOI https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.9.07

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-18

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право