Захист прав людини, пов’язаного з порушенням ст. 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (1950 р.) в умовах збройного конфлікту

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.70.20

Ключові слова:

Європейський суд з прав людини, Суд, практика ЄСПЛ, Конвенція, Кримінальне процесуальне законодавство України, Женевська конвенція 1949 року, Європейський Союз, збройний конфлікт неміжнародного характеру, права людини та її основоположні свободи

Анотація

У статті автором розглянуто питання, що торкається найголовніших питань сьогодення, зокрема про співвідношення норм і принципів міжнародного права, прав людини та її основоположних свобод під час збройних конфліктів неміжнародного характеру, пов’язаного з порушенням положень статті 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року. Дана стаття є дуже актуальною, оскільки висвітлюється одне із важливих питань про співвідношення норм і принципів міжнародних права прав людини та її основоположних свобод, що застосовуються під час збройних конфліктів неміжнародного характеру пов’язаного з порушенням статті 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Автором досліджені положення основоположних міжнародних документів у сфері захисту прав людини, а саме: Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року, Конвенції про поліпшення долі поранених і хворих в діючих арміях від 12 серпня 1949 року, Конвенції про поліпшення долі поранених, хворих і осіб, що потерпіли в корабельних аваріях, зі складу збройних сил на морі від 12 серпня 1949 року; Конвенції про поводження з військовополоненими, Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року, додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв збройних конфліктів неміжнародного характеру (Протокол II) від 8 червня 1977 року, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 року та інші міжнародні документи, що стосуються збройних конфліктів неміжнародного характеру. На підставі чого, автор зробив спробу встановити характер взаємодії положень норм міжнародного права в галузі прав людини та її основоположних свобод з іншими міжнародними документами під час збройних конфліктів неміжнародного характеру.

Посилання

Архипова Л.Б. Права человека: постоянная задача Совета Европы. Права человека, 1996. 128 с.

Gaggioli G., Kolb R. A (2007). Right to Life in Armed Conflicts. The Contribution of the European Court of Human Rights. Gloria Gaggioli and Robert Kolb. International Yearbook of Human Rights. Vol. 37, 115-163.

Grover S.C. (2010). The European Court of Human Rights as a Pathway to Impunity for International Crimes. Sonja C. Grover. Berlin, Heidelberg: Springer, XXV p., 298.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/995_004#Text (дата звернення: 02.04.2022).

De Schutter O. (2010). International Human Rights Law: Cases, Materials, Commentary. Olivier De Schutter. Oxford: Oxford University Press, LXIV p., p. 967.

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (Міжнародний пакт ратифіковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР № 2148 VIII (2148-08) від 19.10.1973 року). URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/995_043#Text (дата звернення: 02.04.2022).

Quйnivet N. (2008). The Implementation of International Humanitarian Law by Human Rights Courts: The Example of the Inter-American Human Rights System. International humanitarian law and human rights law: towards a new merger in international law. Edited by Roberta Arnold and N. Quйnivet. Leiden. Boston: Martinus Nijhoff Publishers, р. 31-353.

Case of Lawless v. Ireland, Judgement of 1 July 1961. European Court of Human Rights. Retrieved from: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{“itemid”:[“001-57518”]}.

Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, ICJ Reports. (1996). Retrieved from: http://www.icj-cij.org/ docket/files/95/7497.pdf.

Case of Isayeva v. Russia (Application №. 57950/00), European Court of Human Rights, Judgment of 24 February 2005. Retrieved from: https://hudoc.echr.coe.int/rus#{«appno»:[«57950/00»],»itemid»:[«001-68381»]}.

Orakhelashvili A. (2008). The Interaction between Human Rights and Humanitarian Law: Fragmentation, Conflict, Parallelism, or Convergence. Alexander Orakhelashvili .The European Journal of International Law. Vol. 19., №. 1., р. 161-182.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-18

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право