Місцеві вибори у країнах Європейського Союзу та Україні: порівняльна характеристика

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.70.16

Ключові слова:

виборче законодавство, принцип загального виборчого права, принцип рівного виборчого права, активне виборче право, пасивне виборче право, гендерні квоти

Анотація

У статті проведено порівняльний аналіз виборчого законодавства країн ЄС та України на місцевому рівні і на основі цього аналізу напрацьовано пропозиції щодо вдосконалення виборчого законодавства України з урахуванням досвіду Європейського Союзу.

Основні форми безпосередньої демократії у переважній більшості країн – членів ЄС та України закріплені на конституційному рівні, а порядок підготовки і проведення виборів регулюють спеціальні закони про вибори. Вітчизняне виборче законодавство переобтяжене деталізованими нормами щодо процедурних аспектів, на відміну від законодавства країн ЄС, в яких набагато більше уваги приділяється питанням прозорості партійних фінансових фондів та прозорості фінансування виборчих кампаній, а також захисту інтересів національних меншин.

Охарактеризовано основні способи реалізації права голосу не за місцем включення до списків виборців у країнах – членах ЄС: голосування за відкріпними посвідченнями на спеціально визначених дільницях, голосування на території дипломатичних і консульських представництв, голосування поштою, голосування за довіреністю, голосування за місцем перебування, голосування через Інтернет, дистанційне голосування. Зазначено, що норми, в яких закріплено інститут грошової застави є дискримінаційними, оскільки порушується принцип рівності виборчого права і створюється ситуація за якої з політичної арени усуваються кандидати за майновим критерієм.

Актуальним для країн ЄС є вжиття заходів для створення належних умов всебічної реалізації принципу рівності громадян перед законом, зокрема подоланню фактичної нерівності можливостей жінок і чоловіків.

З метою приведення у відповідність законодавства України до міжнародних стандартів, які встановлені Європейським Союзом пропонуємо: надати право голосу на місцевих виборах громадянам інших держав або особам без громадянства, які постійно проживають на території відповідної територіальної громади і постійно сплачують місцеві податки та збори, мають спільні місцеві інтереси пов’язані побутом, інфраструктурою, спілкуванням, відпочинком тощо; запровадити електронне голосування; не застосовувати інститут грошової застави на місцевому рівні; запровадити індивідуальне (партійне) гендерне квотування за прикладом Франції.

Посилання

Democracy Index 2020: In sickness and in health? A report by the Economist Intelligence Unit. URL: https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_ na me=de mocracy_ in de x_20 20 &utm_ term=ei u_ de mocracy_ in dex&u tm_co nte nt=ge ne ra l&gclid=Cj0KCQiA962BBhCzARIsAIpWEL0Nl1klOubm3JmiWNJ1LSwUdWwd4uJjN6zf3jVXHUNVqKLL_7g9_ AMaAsniEALw_wcB (дата звернення 10.04.2022)

Саракуца М. О. Деякі аспекти реалізації політичних прав громадян Європейського Союзу. Право і суспільство. 2014. №1. С. 42–48.

Яковюк В. І. Правові основи інтеграції до ЄС: загальнотеоретичний аналіз. Х. : Право. 2013. 760 с.

Трагнюк О. Я. Деякі правові засоби подолання дефіциту демократії в Європейському Союзі (на прикладі інституту громадянської ініціативи в ЄС). Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2011. Вип. 22. С. 86–95.

Вибори в Європейському Союзі. За ред. Ковриженка Д.С., Лабораторія законодавчих ініціатив. К.: ФАДА, ЛТД. 2006. 156 с.

Додатковий протокол до Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі у справах органу місцевого самоврядування : від 16.11.2009// База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b49 (дата звернення: 10.04.2022).

Виборчий кодекс України від 19 грудня 2019 р. № 396-IX (Редакція станом на 01.08.2021) URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20#Text(дата звернення: 10.04.2022).

Women in National Parliaments, 28 February 2006. http://www.ipu.org/wmne/world.htm (дата звернення: 01.04.2022).

Romao I. Woman in Decision making: Report from Portugal. http://www.fczb.de/projekte/wid_db/CoRe/ Portugal.htm (дата звернення: 10.04.2022).

Williams R. European Democracies. London: Electoral Reform Society, 2004. р. 13 - 15.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-18

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право