Держава і революції. Частина VІ. Політико-правова стабільність як запорука добробуту суспільства

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.70.14

Ключові слова:

суспільно-економічна формація, революція, стабільність, держава, монархія, республіка, демократія, авторитаризм, партійна система, непрямі вибори, закон Дюверже

Анотація

Стаття присвячена з’ясуванню загальнотеоретичних підвалин політичної стабільності як запоруки добробуту суспільства.

Виявлено, що перехід від однієї суспільно-економічної формації до другої далеко не завжди сприяє прогресу та покращенню життя суспільства. Вказано, що насправді благополуччя людини і суспільства залежить від поступу науково-технічного прогресу, технологічних, господарських та економічних факторів розвитку, для забезпечення яких необхідна стабільність, дарована і гарантована державою.

Охарактеризовано державу, як найвищу цінність та найважливіший винахід людства, що гарантує мир, безпеку, благоденство і розвиток суспільства за допомогою згуртування сил окремих людей та управління ними. З’ясовано, що з плином часу, роль і значення держави невпинно зростає, пропорційно до ускладнення життя суспільства та потреби управління його справами. Наголошено, що важливою складовою цінності держави є її стійкість, як визначальна підвалина стабільності, що необхідна для планомірного розвитку та нормального буття суспільства.

Визначено, що конституційна монархія і президентська республіка є найбільш придатними для забезпечення стабільності формами правління. З’ясовано, що панування виконавчої влади та авторитарний режим сприяють забезпеченню стабільності. Автори стверджують, що недемократичні режими вельми часто досягають високого рівня ефективності та легітимності, як про це свідчить попередній досвід етатистської Туреччини, СРСР, Третього Рейху, Китаю, Лівії, Білорусі, а також Наполеонівської Франції та численних абсолютних монархій Нового часу (Франція часів Людовіка XIV, Росія часів Петра І та Катерини ІІ, Пруссія часів Фрідріха ІІ та ін.) тощо.

Піддано критиці багатопартійну систему, яка, на думку авторів, свідчить про незрілість політичної системи суспільства та може призвести до падіння державності на тлі загального безладу. Окреслено важливу роль одно та двопартійної системи у контексті забезпечення стабільності у суспільстві. Автори вказують на необхідність запровадження мажоритарного голосування в один тур для забезпечення формування двопартійної системи тощо.

Посилання

Душенко К.В. Большая книга афоризмов. Издание 6-е, исправленное. Москва : Издательство ЭКСМО- Пресс, 2002. 1056 с.

Берк Э. Размышления о революции во Франции и заседаниях некоторых обществ в Лондоне, относящихся к этому событию / сокращенный перевод с английского Е.И. Гельфанд. Москва : Рудомино. 1993. 144 с.

Берк Э. Размышления о революции во Франции и о прениях в некоторых лондонских обществах касательно сего события, содержащиеся в письме, предполагавшемся быть отправленным некоему благородному господину в Париж / пер. с англ. С. Векслер / под ред. А. Бабича. London : Overseas Publications Interchange Ltd, 1992. 411 с.

Панщина, Кріпацтво / Українська мала енциклопедія: У 8 т. / Укл. проф. Є. Онацький. Буенос-Айрес : Друкарня «Чампіон», 1962. Т. 5. Кн. 10 : Літери Ол-Пер. С. 1288-1289.

Чехович В.А. Фільварок / Юридична енциклопедія : в 6 т. / за ред. Ю.С. Шемшученка. Київ : «Українська енциклопедія» ім. М.П. Бажана, 2004. Т. 6: Т – Я. URL: https://leksika.com.ua/19691011/legal/filvarok (дата звернення: 02.01.2021).

Ukraine GDP. Trading Economics. URL: https://tradingeconomics.com/ukraine/gdp (date of reference: 23.08.2021).

Оборотов Ю.Н. Содержание аксиосферы государства. Актуальні проблеми держави і права. 2008. Вип. 40. С. 223-231.

Хайєк Ф.А. Міраж соціальної справедливості. Право, законодавство та свобода: в 3 т. Київ : Сфера, 1999. Т. 2. 200 с.

Bolingbroke H.St.J. The idea of a Patriot-King. Letters on the spirit of patriotism. London, 1749.

The complete works of George Savile first marquess of Halifax. Oxford, 1912.

Sidney, Algernon. Discourses Concerning Government. Indianapolis, 1990.

Мироненко О.М. Сідней / Юридична енциклопедія: в 6 т. / за ред. Ю.С. Шемшученка. Київ : «Українська енциклопедія» ім. М.П. Бажана, 2003. Т. 5: П – С. URL: https://leksika.com.ua/15130708/legal/sidney (дата звернення: 04.12.2021).

Steele R. The Englishman. London, 1955.

Макиавелли Н. Государь; Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. Санкт-Петербург : Азбука- классика, 2008. 272 с.

Чиркин В.Е. Государствоведение: учебник. 2-е издание, исправленное и дополненное. Москва : Юристъ, 2000. 384 с.

Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з російської. Харків : Консум, 2001. 656 с.

Бушанський В.В. Авторитаризм: pro et contra. Держава і право: Збірник наукових праць: юридичні і політичні науки. 2007. Вип. 36. С. 590-597.

Кухта Б. Режим політичний / Політична наука. Словник: категорії, поняття і терміни / за ред. Б. Кухти. Львів : Кальварія, 2003. С. 374-375.

Керимов А.Д. Современное государство: вопросы теории. Москва : Норма, 2008. 144 с.

Баранов Н.А. Об эффективности демократии. Актуальные проблемы современного политического процесса : материалы международной научной конференции, г. Санкт-Петербург, 15 февраля 2007 г. Санкт- Петербург : Балтийский государственный технический университет, 2007. Ч. 1. С. 179-185.

Романюк А. Двопартійна система / Політична наука. Словник: категорії, поняття і терміни / за ред. Б. Кухти. Львів : Кальварія, 2003. С. 111.

Дюверже М. Политические партии / перевод с французького. Москва : Академический проект, 2002. 560 с.

Конституционное право зарубежных стран / О.В. Афанасьева и др. ; под ред. д.ю.н., проф. А.В. Малько. Москва : Норма, 2004. 320 с.

Macaulay. History of England. London, 1947.

Яргомская Н.Б., Лихтенштейн А.В. Закон Дюверже и система относительного большинства на думских выборах. Политическая наука. 2003. № 1. С. 103-126.

Відомості щодо зареєстрованих у встановленому законом порядку політичних партій станом на 01.01.2021 року. Офіційний вебсайт Міністерства юстиції України. URL: https://minjust.gov.ua/m/4561 (дата звернення: 19.01.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-18

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право