Окремі питання становлення та розвитку права людини на свободу пересування

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.70.13

Ключові слова:

свобода пересування, право

Анотація

У статті досліджуються окремі етапи становлення та розвитку права людини на свободу пересування, аналізуються особливості розкриття його змісту в окремих періодах розвитку державності у Європі та на вітчизняних землях. У роботі з’ясовані ключові детермінанти, що мали вплив на обмеження вказаного права, виявлена складність у його повноцінному державному визнанні та регулюванні. Окрема увага приділяється автором особливостям свободи пересуванні у Римській імперії, середньовічних Англії та Німеччині, появі паспортної системи у Європі та Російській імперії та її впливу на розвиток права на свободу пересування. Проведений аналіз нормативно-правових актів радянської держави, що мали вплив на обмеження свободи пересування окремих категорій громадян, її прив’язку до трудової діяльності. Автор виявляє, що право на свободу пересування в Стародавньому Римі могло розширювати або звужувати інші важливі, зокрема, політичні права особи. Таким чином, поселення, постійне місце проживання як елемент свободи пересування вільної особи мали статусне значення. Відповідно до Великої хартії свобод, саме певна верства населення виступає індикатором права на пересування, тому що транскордонні відносини в приватній сфері на той час були пов’язані переважно з купцями. Торгівля стає матеріальною основою для доктринального закріплення свободи пересування, оскільки практично усуває рух як щось природне і прибуткове.

Автор доводить, що Декларація незалежності США чітко визначає свободу пересування як самоочевидну, притаманну людській природі, яка не викликає сумнівів і потрібно боротися проти її обмежень з боку монархії. Право пересуватися більше не є просто юридичною цінністю, а є універсальним благом. Запровадження паспорта в 1857 році в Російській імперії свідчить про те, що свобода пересування обмежувалася дозволом держави у вигляді спеціального документа, що було зумовлено необхідністю контролю і нагляду за переміщенням населення, особливо селян і міщан.

У статті проаналізовані нормативно-правові акти радянської держави, які вплинули на обмеження свободи пересування окремих категорій громадян, прив’язку їх до роботи. Право пересуватися тепер безпосередньо залежить від виконання обов’язків перед державою.

Посилання

Дигесты Юстиниана: Избр. Фрагменты. Пер., примеч. И.С. Перетерского. М.: Наука, 1984. 456 с. URL: www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/digest/index.php

Иоффе О.С., Мусин В.А. Основы римского гражданского права. Л.: Из-во Ленинградского ун-та. 1975. 156 с

Конституции и законодательные акты буржуазных государств XVII-XIX вв.: Сборник документов под ред. проф. П.Н. Галанзы. М.: Госюриздат, 1957.

Братасюк В. М. Правова особистість у умовах правової реальності європейського середньовіччя. Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. 2011. № 3. С. 24-30.

Золотая булла (1356 г.). Хрестоматия памятииков феодального государства и права стран Европы. (пер. С. Н. Ставровского, В. М. Корецкого). М. Гос. изд. юр. лит. 1961. URL: www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/ Germany/XIV/Bulla1356/text.phtml?id=5771

Декларація незалежності Сполучених Штатів від 4 липня 1776 р. Америки (Declaration of independence of the United States of America, July 4, 1776) URL: http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/doc2/1776%20(07)%2004.USA.php

Декларація прав людини і громадянина 1789 р. Declaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 URL: https://constituante.livejournal.com/10253.html

Савранчук Л.Л. Історія становлення та розвитку дозволу на в’їзд та виїзд іноземних громадян з України Держава і право. 2010. № 48. С. 101-106

Софінська І.Д. Паспорт: глобальні виклики – локальні рішення. Часопис Київського університету права. 2020/3. С. 342-348

Tim Harford. Do passports restrict economic growth? BBC News, 3 July 2017. URL: https://www.bbc.com/ news/business40188997

Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР от 5 октября 1918 года «О трудовых книжках для нетрудящихся». Декреты Советской власти. Т. III. 11 июля – 9 ноября 1918 г. М.: Политиздат, 1964. 676 с.

Постановление Центральнлшл Исполнительного Комитета Совета Народных Комиссаров Об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР и обязательной прописки паспортов от 27 декабря 1932 года N 1917. «Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства Союза Советских Социалистических Республик», издаваемое Управлением делами Совета народных комиссаров Союза ССР и СТО, N 84, 31 декабря 1932 г..

Циркуляр №13 Головного управління міліції СРСР від 3.02.1935 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-18

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право