Соціальна функція держави та соціальне підприємництво: аспекти співвідношення

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.70.7

Ключові слова:

функції держави, соціальна функція держави, підприємництво, соціальне підприємництво, функції права, економічна функція права, функція громадської згоди

Анотація

Метою дослідження є аналіз співвідношення соціальної функції держави та соціального підприємництва, а також виявлення проблем втілення концепції соціального підприємництва в Україні, що витікають з вад реалізації соціальної функції держави.

У межах проведеного дослідження акцентується увага на тому, що лише ефективна реалізація державою своєї соціальної функції призводить до формування цієї держави як соціальної. В той же час, інститут соціального підприємництва розглядається як один з дієвих інструментів реалізації соціальної функції держави.

Акцентується увага на тому, що реалізація концепції соціального підприємництва здійснюється у межах соціальної функції держави та вирішує комплекс проблем приватного та публічного характеру, зокрема, доступ до фінансових ресурсів осіб, які мають відповідну ідею, спрямовану на вирішення соціальних потреб громади, але не мають достатніх ресурсів для її реалізації. Зроблено висновок, що соціальне підприємництво також корелює з функціями права, передусім, економічною функцією та функцією громадської згоди.

Здійснено розмежування благодійності та соціального підприємництва в аспекті функцій держави і права. Спільними рисами є те, що обидва інститути спрямовані на вирішення проблем громади і окремих індивідів, зниження соціальної напруги, – а отже реалізуються у межах соціальної функції держави та функції громадської згоди права. Але інститут соціального підприємництва реалізується також у межах економічної функції держави і права, отже спрямований, окрім соціальних цілей, на розвиток економічної системи суспільства.

У дослідженні виявлено низку проблем, які стоять на заваді розвитку соціального підприємництва в Україні, у тому числі, це проблеми доступу до джерел додаткового фінансування, непрозорий їх розподіл, зловживання самих суб’єктів підприємницької діяльності, недостатня державна підтримка тощо. Як вбачається, така проблематика витікає не лише з точкових вад економічної системи суспільства, а зі спотвореної реалізації соціальної функції держави в цілому. У подальшому це позначається і на ефективності функцій права, які безпосередньо пов’язані з соціальною функцією держави.

Посилання

Соціальне підприємництво: парадокс як шлях вперед. www.deloitte.com/ua. URL: www.deloitte.com/ua/uk/ pages/human-capital/articles/2020-global-human-capital-trends-introduction.html.

Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підручник. Київ: Алерта, 2010. 520 с.

Вашкович В.В. Соціальна функція держави як одна із функцій правової держави. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/16840/1/3.pdf.

Арістова І.В. Соціальна функція держави як визначальна категорія права соціального забезпечення України. Форум права. 2006. № 2. С. 18-21.

Дмитрик А., Ілюшик О. Соціальна функція у системі функцій держави. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2020. № 2(113). С. 8-12.

Горбатюк С.Є. Соціальна функція держави в контексті забезпечення соціогуманітарної безпеки. Вісник НАДУ при Президентові України. Серія „Державне управління”. 2017. № 1. С. 84-90.

Венцель В.Т. Соціальна функція держави в умовах глобалізації та трансформації економіки. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління. 2018. №5. Том 29 (68). С. 7-12.

Дєєва Н.М. Потенціал соціалізації і його регулювання в економіці: теорія, методологія, перспективи: монографія. Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕСС, 2006. 442 с.

Больц Н. Размышление о неравенстве. Анти-Руссо. Пер. с нем. Москва: ИД Высшей школы экономики, 2014. 272 с.

Дєєва Н.М. Соціальна функція держави: практика і завдання бюджетного забезпечення. Демографія та соціальна економіка. 2016. №3(28). С. 83-93.

Yunus M., Weber K. Creating a world without poverty: social business and the future of capitalism. Public Affairs. New York, USA. 2007.

Горин В.П., Булавинець В.М. Соціальне підприємництво як інструмент диверсифікації фінансування соціальної політики. Агросвіт. 2021. №15. С. 29-35. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.15.29.

Купрійчук В.М., Венцель В.Т. Соціальна функція держави та особливості її реалізації в умовах сучасних глобалізаційних викликів. Ефективність державного управління. 2019. Вип. 3(60). №1. С. 103-115.

Кірєєва О.Б. Соціальне підприємництво як інструмент державної соціальної політики. URL: www.dridu. dp.ua/zbirnik/2011-02(6)/11kobdsp.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-18

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень