Правовий захист демократії в Чеській Республіці: функції конституційної юриспруденції

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.70.5

Ключові слова:

люстрація, Чеська Республіка, демократія, права людини, конституційний суд

Анотація

Стаття присвячена дослідженню механізму проведення люстрації в Чеській Республіці. З цією метою проаналізовано відповідне законодавство, яким було встановлено обмеження у доступі до посад для деяких категорій осіб у зв’язку їх поведінкою під час тоталітарного режиму.

Особливу увагу було приділено аналізу рішення Конституційного суду Чеської Республіки, яким було вирішено питання про конституційність законів про люстрацію. Підкреслено, що Конституційний суд визнав природу люстрації як вилучення громадян із можливості доступу до посад в органах державної влади, яке здійснюється безпосередньо на підставі формальних, категоріальних ознак, а не шляхом індивідуального засудження осіб, за критеріями встановленими законом, виходячи з обов’язку поважати демократичні принципи. Кожна держава вправі визначати умови доступу до участі в управлінні і однією з таких умов є лояльність до демократії. При цьому жодна особа не обмежується у доступі до політичної функції (депутати, сенатори). У люстраційних законах не йдеться про встановлення вини і покарання. Натомість здійснення люстраційних процедур піддане судовому контролю. Нове покоління політиків і державних службовців (з відносно молодим середнім віком) не знало досвіду роботи в попередній системі, керувалось іншими цінностями і це не могло не вплинути на інтенсивність реформи. Політична еліта сконсолідувалася навколо пріоритетів державної політики, в основі яких - європейські цінності.

Зроблено висновок, що застосування люстраційного законодавства в Чеській Республіці вчинило незаперечний вплив на напрями, послідовність і темпи системних реформ. Крім того, люстраційним законодавством було вирішено ще одну проблему – захист прав осіб, яких воно стосується. Ці особи були захищені від протиправного використання архівних матеріалів щодо них.

Посилання

Костишин Р. В. Конституційно-правові засади люстрації: зарубіжний досвід [Електронний ресурс] Р. В. Костишин Держава і право. Юридичні і політичні науки. 2014. Вип. 65. С. 80-85. Режим доступу: http://nbuv. gov.ua/UJRN/dip_2014_65_14.

Овчаренко О. М. Люстрація в органах кримінальної юстиції: міжнародні стандарти та вітчизняний досвід [Електронний ресурс] О. М. Овчаренко Питання боротьби зі злочинністю. 2014. Вип. 28. С. 145-158. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbzz_2014_28_16.

Степаненко О. Г. Політична люстрація: теоретичні засади поняття [Електронний ресурс] О. Г. Степаненко. Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво- Могилянська академія»]. Сер. : Політологія. 2014. Т. 236, Вип. 224. С. 17-20. Режим доступу: http://nbuv.gov. ua/UJRN/Npchdupol_2014_236_224_5.

Н. Мінєнкова. Люстрація в Польщі та Чехії: розбіжність типів, чинників та наслідків [Електронний ресурс] Н. Мінєнкова. Studia politologica Ucraino-Polona. 2014. Вип. 4. С. 153-157. Режим доступу: http://nbuv. gov.ua/UJRN/Spup_2014_4_20.

Практика органів конституційної юрисдикції та Європейського суду з прав людини з питань люстрації [Електронний ресурс] Вісник Конституційного Суду України. 2015. № 2. С. 73-82. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vksu_2015_2_15.

Практика органів конституційної юрисдикції та Європейського суду з прав людини з питань люстрації (Продовження) [Електронний ресурс] Вісник Конституційного Суду України. 2015. № 3. С. 120-130. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vksu_2015_3_24.

Мінєнкова Н. Є. Специфіка процесу люстрації в посткомуністичній Чехії [Електронний ресурс] Н. Є. Мінєнкова. Історичні і політологічні дослідження. 2014. № 1-2. С. 222-229. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Iipd_2014_1-2_28.

Perknerova K. Komu slouži vnitro? Praha, Grafit, 1992. 83 s.

Zákon ze dne 4. října 1991, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky Sb. zákonů č. 451/1991. S.2106-2110.

Лемак В. «Люстрація» державного апарату в Чехії і Словаччині. Державне управління та місцеве самоврядування в Україні: шляхи реформування. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 17-20 вересня 2000. Ужгород, 2000. С. 76-86.

Zákon České národní rady ze dne 28. dubna 1992 o některých dalších předpoklady pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Vězeňské služby České republiky Sb. zákonů č. 279/1992. S.1546-1549.

Nalez Ustavního soudu České republiků ze dne 5. prosince 2001 o návrhu skupiny 44 poslanců na zrušeni zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanovi některe dalši předpoklady pro výkon některých funkci ve statnich organech a organizacich České a Slovenske Federativní Republiky, České republiky a Slovenske republiky, ve zneni pozdějšich předpisů... Sb. zákonů č. 35/2001. S.616-636.

Лемак В. Законодавство і практика люстрації: досвід Чеської Республіки. В.В. Лемак. Право України. 2014. № 4. С.126 – 133.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-18

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень