Аксіологічно-правовий вимір верховенства права

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.70.4

Ключові слова:

аксіологія, цінності, громадянин, адвокат, адвокатська діяльність, громадянське суспільство, правова держава, суспільні відносини, правовідносини

Анотація

Стаття присвячена дослідженню верховенства права як аксіологічно-правового стрижня професійної адвокатської діяльності. Обґрунтовано необхідність використання саме аксіологічного підходу для розкриття значення принципу верховенства права як аксіологічно-правового атрибута професійної адвокатської діяльності. В цьому контекст удосконалено розуміння тих основних засад на які спирається адвокат у процесі імплементації у своїй професійній діяльності принципу верховенства права. Тому біли проаналізовані основні нормативно-правові акти які регламентують професійну діяльність адвоката, і через які червоною ниткою проходить принцип верховенства права, покликаний гармонізувати суспільні відносини. Під час дослідження, було розвинене твердження про те, що принцип верховенства права пронизує всю структуру правового регулювання суспільних відносин. Первинне значення верховенства права як принципу для адвокатури полягає в тому, що воно (верховенство права) гармонізує інші принципи, дозволяє усунути суперечності при їх застосуванні та наповнити принципи адвокатури так званим реальним практичним змістом, тобто застосовним в повсякденній практичній діяльності кожного адвоката. Одним з найважливіших незалежних, самоврядних інститутів громадянського суспільства покликаних брати участь у здійсненні правосуддя, наданні на професійній основі правової допомоги, виконанні покладеної на неї публічно-правової функції контролю за дотриманням державою правових норм та реалізувати здійснення принципу верховенства права є адвокатура. Бувши провісниками принципу верховенства правам адвокати мусять подбати і про власну професійну репутацію та авторитет адвокатської спільноти в цілому. Врешті решт акцентовано на тому, що принцип верховенства права є надпринципом, керівною правовою доктриною, від якої залежні всі інші принципи адвокатури.

Посилання

Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України № 5076-VI від 05 липня 2012 р. (у ред. від 16.07.2021). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text

Правила адвокатської етики: (у ред. від 15.02.2019). URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ n0001891-17#Text

Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/994_343#Text

Міжнародний кодекс етики. URL: http://advokpalata-21.ru/urbanleft/kodeksworld.html

Кодекс професійної поведінки адвокатів : затверджений Резолюцією ICC-ASP/4/Res.1, прийнятою на ІІІ пленарному засіданні 2 грудня 2005 р. Асамблеєю держав-учасниць Римського статуту Міжнародного кримінального суду. URL: http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/BD397ECF-8CA8-44EF-92C6- AB4BEBD55BE2/140125/ ICCASP432Res1_Russian.pdf

Рагулин А. В. Профессиональные права адвоката-защитника в Российской Федерации: вопросы теории и практики: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.11. Москва, 2011. 461 с.

Молло М. Правила Адвокатской профессии во Франции: пер. с франц. Москва: Изд-во. Н. П. Шубинский, 1894. 91 с.

Канони професійної етики США 1908. URL: http://www.americanbar.org/content/dam/aba/migrated/cpr/ mrpc/Canons_Ethics.authcheckdam.pdf. References

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-18

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень