Становлення стратегічних основ окремих елементів гібридної війни Російської Федерації: законодавчий аспект

Автор(и)

  • О. Шевченко Кандидат юридичних наук, докторант Національної академії Служби безпеки України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.77

Ключові слова:

стратегія, безпека, національна безпека, загрози, національні інтереси

Анотація

Стаття розкриває еволюцію стратегій національної безпеки Російської Федерації протягом років незалежності крізь призму визначення в них законодавцем окремих елементів гібридної війни. Визначено, що на найвищому державному рівні Росії залишається невирішеною низка питань, пов’язаних зі створенням максимально ефективної системи забезпечення державної безпеки в рамках існуючих на різних етапах державотворення Стратегій національної безпеки РФ, які вище керівництво Росії намагається вирішити через легалізацію у своєму законодавстві окремих елементів ведення гібридної війни, розв’язаної  ними проти України, країн ЄС та НАТО.

Розкрито зміст концепцій та стратегій забезпечення національної безпеки РФ протягом останніх десятиріч. Визначено, що виникає потреба в переосмисленні проблематики забезпечення всіх складових національної безпеки України як невід’ємної складової міжнародної безпеки, адже сигналом для цього є радикальні зміни геополітичної, воєнно-політичної та економічної обстановки у світі в розрізі вибору вектору подальшого розвитку політики щодо захисту провідних країн Європейського Союзу та НАТО від гібридної агресії РФ.

Закріплений той факт, що окремим негативним фактором протидії російській гібридній агресії виступає переорієнтація економічної політики як Російської Федерації, так і окремих країн Європейського Союзу та США в сторону забезпечення виключно своїх життєво-важливих проблем.

Досліджено внутрішні та зовнішні загрози національній безпеці, а також сформульовані національні інтереси Російської Федерації на предмет скритого закріплення в них окремих елементів гібридної протистояння (війни).

Наголошено, що Україна – європейська держава, яка на даний час протистоїть досить широкому спектру гібридних загроз та викликів як у внутрішньому форматі функціонування державного механізму, так і у зовнішньому форматі зносин із міжнародним співтовариством, перш за все з РФ, що обумовлює необхідність запровадження дієвої реалізації Стратегії національної безпеки України «Безпека людини – безпека країни».

Констатовано, що нова Стратегія національної безпеки України 2020 року значною мірою усуває досі існуючу концептуальну невизначеність і суперечливість в оцінках реальних та уявних загроз і викликів, які постали перед нашою державою, а також шляхів і засобів ефективної протидії, в тому числі і окремим елементам гібридної війни.

Окремо підкреслено, що протягом останніх десятиріч російський законодавець у свої стратегічних документах щодо забезпечення національної безпеки (Концепціях та Стратегіях) системно закріпив на законодавчому рівні, а по суті і легалізував, повний спектр елементів гібридної війни, яку розв’язала та веде РФ у відношенні України, країн ЕС та НАТО.

Сформульовано основні елементи гібридного протистояння (війни) РФ, які вище керівництво Росії завуальовано закріплювало у свої стратегічних документах протягом років незалежності.

Посилання

Енергетична безпека України: методологія системного аналізу та стратегічного планування : аналіт. доп. / [Суходоля О. М., Харазішвілі Ю. М., Бобро Д. Г., Сменковський А. Ю., Рябцев Г. Л., Завгородня С. П.] ; за заг. ред. О. М. Суходолі. Київ : НІСД, 2020. 178 c.

Концепция национальной безопасности Российской Федерации в редакции 1997 года (утверждена указом президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 1300) URL: https://zakonbase.ru/content/base/24975

Сікора Б., Російська економічна експансія в Україні URL: https://universum.lviv.ua/magazines/universum/2002/3/exp.html

Концепция национальной безопасности Российской Федерации в редакции 2000 года (утверждена указом президента Российской Федерации от 10 января 1997 г. № 24) URL: https://docs.cntd.ru/document/901751578

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утверждена указом президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537) URL: http://kremlin.ru/supplement/424

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №1662-р.) URL: http://government.ru/info/6217/

План дій щодо членства в НАТО URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утверждена указом президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683) URL: http://kremlin.ru/acts/bank/40391

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утверждена указом президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400) URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/47046

Шевченко О.А. Еволюція стратегій національної безпеки України протягом років незалежності крізь призму забезпечення економічної безпеки держави. Науковий вісник УжНУ. Серія: Право. 2021. №65, С.152-159.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15