Проблема гуманітарного доступу в умовах збройних конфліктів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.76

Ключові слова:

гуманітарний доступ, міжнародне гуманітарне право, міжнародне право прав людини, права людини

Анотація

Гуманітарний доступ є важливим фактором проведення гуманітарних дій в ситуаціях збройних конфліктів, оскільки без нього неможливе надання прямої гуманітарної допомоги. На жаль, встановлення заборон та бар’єрів для надання гуманітарної допомоги з боку воюючих сторін стало трендом сучасних збройних конфліктів по всьому світу, зокрема в Азії, Африці, Європі, на Близькому Сході та в Латинській Америці.

Право доступу до жертв збройного конфлікту є основоположним елементом гуманітарної діяльності, оскільки воно дозволяє організаціям з надання гуманітарної допомоги зробити незалежну оцінку потреб, забезпечити ефективність своєї діяльності і контролювати справедливий розподіл цієї допомоги. Проте отримання і збереження доступу до населення для надання йому гуманітарної допомоги є важким завданням для гуманітарних організацій. Надання такого доступу може бути обмеженим в силу самого факту проведення збройного конфлікту, а також й тим, що зазвичай отримання гуманітарного доступу розглядають у ad hoc спосіб, тому часто немає жодних усталених методик чи правил надання такого доступу.

Не дивлячись на те, що гуманітарний доступ не є новим питанням в міжнародному праві, сьогодні існує низка проблем у забезпеченні та підтримці такого доступу у ситуаціях збройних конфліктів, зокрема щодо розуміння самого терміну "гуманітарний доступ", прав та обов'язків учасників збройних конфліктів щодо такого доступу, зобов'язань та обмежень щодо самих гуманітарних організацій, критеріїв надання гуманітарного доступу в різних ситуаціях тощо.

 В статті будуть розглянуті поширені проблеми в отриманні гуманітарного доступу у період збройних конфліктів та запропоновані можливі шляхи їхнього вирішення.

Посилання

Customary IHL. ICRC. URL: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule55 (дата звернення: 31.01.2022)

De Lauri A. Humanitarian Diplomacy: A New Research Agenda. CMI. 2018. URL: https://www.cmi.no/publications/6536-humanitarian-diplomacy-a-new-research-agenda (дата звернення: 31.01.2022)

History of OCHA. The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). URL: https://www.unocha.org/about-ocha/history-ocha (дата звернення: 31.01.2022)

Humanitarian Access Constraints. Global Shelter Cluster. URL: https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/ha_incident_categories.pdf (дата звернення: 31.01.2022)

Humanitarian Access in Situations of Armed Conflict - Field Manual Version 1.0. Federal Department of Foreign Affairs, Switzerland. 2011. URL: https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/humanitarian-access-in-situations-of-armed-conflict-handbook-on-the-normative-framework-en.pdf (дата звернення: 31.01.2022)

Humanitarian Access. The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). URL: https://www.unocha.org/es/themes/humanitarian-access#:~:text=Humanitarian%20access%2C%20mandated%20by%20the,access%20to%20assistance%20and%20services (дата звернення: 31.01.2022)

ICRC Q&A and lexicon on humanitarian access. ICRC. 2011. URL: https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/2014/icrc-q-and-a-lexison-on-humanitarian-access-06-2014.pdf (дата звернення: 31.01.2022)

Lack of infrastructure beleaguers aid work in the Democratic Republic of Congo (DRC). CoE. 2012. URL: https://ec.europa.eu/echo/field-blogs/stories/lack-infrastructure-beleaguers-aid-work-democratic-republic-congo-drc_en (дата звернення: 31.01.2022)

Libya: Humanitarian Access Report [Електронний ресурс]. The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). 2020. URL: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Libya%20-%20Humanitarian%20Access%20Report%20%28March%202020%29.pdf (дата звернення: 31.01.2022)

Out of reach: remote and hard to access populations. IFRC. 2018. URL: https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2018/10/C-03-WDR-2018-3-reach.pdf (дата звернення: 31.01.2022)

Rome Statute of the International Criminal Court (1998), ICC. URL: https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf (дата звернення: 31.01.2022)

Stoddard A., Harvey P., Czwarno M. Aid Worker Security Report 2019—Updated Speakable: Addressing sexual violence and gender-based risk in humanitarian aid. 2019. URL: https://www.humanitarianoutcomes.org/sites/default/files/publications/awsr_2019_0.pdf (дата звернення: 31.01.2022)

Tronc E., Grace R., Nahikian A. Humanitarian Access Obstruction in Somalia: Externally Imposed and Self-Inflicted Dimensions. Harvard University. 2018. URL: https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=942094068073002102086102119094125086034008059068089043102126107104084007073089116076103052038060105029109001070079113120098027052078027028048089120018010089114006029095043064102102125066089002073088022090098026124012031121079018110028091022067091097067&EXT=pdf (дата звернення: 31.01.2022)

Understanding Attacks on Humanitarian Aid Workers. PRIO. 2015. URL: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Hoelscher%2C%20Miklian%2C%20Nyga%CC%8Ard%20-%20Understanding%20Attacks%20on%20Humanitarian%20Aid%20Workers%2C%20Conflict%20Trends%206-2015.pdf (дата звернення: 31.01.2022)

Гуманітарний доступ під час збройних конфліктів: основні висновки. Geneva Call. URL: https://www.genevacall.org/wp-content/uploads/2021/09/Article-Humanitarian-Access-UKR-converted.pdf (дата звернення: 31.01.2022)

Гуманітарний доступ у східній Україні: огляд ситуації. Право на захист. 2019. URL: https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/Report_R2P_humanitarian_access_in_Eastern_Ukraine_2019_ukr.pdf (дата звернення: 31.01.2022)

Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I). Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_199 (дата звернення: 31.01.2022)

Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв збройних конфліктів неміжнародного характеру (Протокол II). Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_200#Text (дата звернення: 31.01.2022)

Конвенція про захист цивільного населення під час війни. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_154#Text (дата звернення: 31.01.2022)

Мартинюк В., Зварич О. Гуманітарне розмінування Донбасу – довгий шлях до безпеки людей. 2016. URL: http://ucipr.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=91:guman-tarne-rozm-nuvannya-donbasu-dovgiy-shlyah-do-bezpeki-lyudey&catid=8&lang=ua&Itemid=201(дата звернення: 31.01.2022)

Найгостріші питання міжнародного гуманітарного права. Українське право. 2016. URL: https://www.ukrainepravo.com/international_law/public_international_law/naygostrishi-pytannya-mizhnarodnogo-gumanitarnogo-prava/ (дата звернення: 31.01.2022)

Практический словарь гуманитарного права. Medecins Sans Frontieres. URL: https://slovar-gumanitarnogo-prava.org/content/article/4/pravo-dostupa/ (дата звернення: 31.01.2022)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15