Співвідношення принципів територіальної цілісності держав і самовизначення народів у міжнародному праві

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.73

Ключові слова:

територіальна цілісність держав, самовизначення народів, принципи міжнародного права, сепаратизм, сецесія

Анотація

У статті наведено порівняльний аналіз принципів територіальної цілісності держав та самовизначення народів із погляду міжнародного права. Принципи рівноправності та самовизначення народів, а також територіальної цілісності й непорушності державних кордонів є одними з основоположних принципів міжнародного права.

На перший погляд, існує певне протиріччя між реалізацією права народів на самовизначення та принципом територіальної цілісності держав, який передбачає, що територія держави не може бути змінена без її згоди. Нездатність сторін знайти мирне вирішення такої суперечності призводить до збільшення національних конфліктів, які часто переростають у воєнне протистояння.

Зі змісту положень міжнародного права стає зрозумілим, що принцип територіальної цілісності спрямований виключно на захист держави від зовнішньої агресії. Він не поширюється лише на ті держави, які не забезпечують рівноправність народів, що в них проживають, і не допускають вільного самовизначення таких народів. І навпаки, якщо держава у своїй діяльності дотримується цього принципу, то її неможливо розчленувати та порушити її територіальну цілісність, «прикриваючись» цим принципом, оскільки така держава вже надала народам право самовиражатися у своїх кордонах.

Право народу на самовизначення означає, що кожна нація вільна визначати без стороннього втручання свій політичний статус і здійснювати свій економічний, соціальний і культурний розвиток.

Своєю чергою, Декларація тисячоліття ООН фактично виступає за виключно антиколоніальне та антиокупаційне тлумачення принципу самовизначення народів.

Отже, принцип права на рівноправність та самовизначення народів не заохочує сепаратизм і відокремлення як обов’язкову форму самовизначення. Навпаки, право на сецесію прямо обмежується особливими випадками, такими як деколонізація, боротьба з окупацією та расистським режимом.

Те саме знаходить підтвердження і в практиці конституційних судів держав.

Посилання

Правовые обоснования позиции России по Крыму и Украине. Посольство Российской Федерации в Федеративной Республике Германия : веб-сайт. URL: http://russische-botschaft.ru/wp-content/uploads/2014/10/Krym-pravovye-osnovy.doc (дата звернення: 01.02.2022).

Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. Организация Объединенных Наций : веб-сайт. URL: https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/chapter-1 (дата звернення: 01.02.2022).

Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН : Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 2625 (XXV) от 24.10.1970. Организация Объединенных Наций : веб-сайт. URL: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2625(XXV) (дата звернення: 01.02.2022).

Международный пакт о гражданских и политических правах : Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 2200 А (XXI) от 16.12.1966. Организация Объединенных Наций : веб-сайт. URL: http://www.un.org/ru/ documents/ods.asp?m=A/RES/2200(XXI) (дата звернення: 01.02.2022).

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 01.08.1975. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе : веб-сайт. URL: https://www.osce.org/files/f/documents/0/c/39505_1.pdf (дата звернення: 01.02.2022).

Члены Организации Объединенных Наций. Организация Объединенных Наций : веб-сайт. URL: https://www.un.org/ru/about-us/member-states (дата звернення: 01.02.2022).

Короткий Т.Р., Мережко О.О., Плешко Е.А. Проголошення «ДНР» і «ЛНР» і право народів на самовизначення: ілюзорний суверенітет чи суверенітет ілюзій. Українська Революція гідності, агресія РФ і міжнародне право. Київ, 2014. С. 673-705.

Угода про створення Співдружності Незалежних Держав від 08.12.1991. Голос України. 1991. 13 груд. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997_077 (дата звернення: 01.02.2022).

Декларація про дотримання суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності кордонів держав-учасниць СНД від 15.04.1994. Офіційний вісник України. 2006. 01 листоп. № 42. стор. 261. ст. 2859. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997_480 (дата звернення: 01.02.2022).

Салимов Р.Ф. Проблемы имплементации принципа территориальной целостности и нерушимости границ государств на современном этапе : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Баку, 2010. С. 12.

Венская конвенция о праве международных договоров от 23 мая 1969 года. Организация Объединенных Наций : веб-сайт. URL: http://www.un.org/ru/ documents/decl_conv/conventions/law_treaties.shtml (дата звернення: 01.02.2022).

Право на самовизначення. URL: https://znaimo.com.ua/ Право_на_самовизначення (дата звернення: 01.02.2022).

Jackson-Preece J. Prawa mniejszości. Warszawa, 2007. 256.

Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам : Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 1514 (XV) от 14.12.1960. Организация Объединенных Наций : веб-сайт. URL: https://undocs.org/ru/A/RES/1514(XV) (дата звернення: 01.02.2022).

Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций : Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 55/2 от 08.09.2000. Организация Объединенных Наций : веб-сайт. URL: http://daccess-ods.un.org/access.nsf/ Get?OpenAgent&DS=A/RES/55/2&Lang=R (дата звернення: 01.02.2022).

Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных народов : Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 61/295 от 13.09.2007. Организация Объединенных Наций : веб-сайт. URL: http://www.un.org/ru/ documents/ods.asp?m=A/RES/61/295 (дата звернення: 01.02.2022).

Про корінні народи України : Закон України від 01.07.2021 № 1616-ІХ. Офіційний вісник України. 2021. 08 серп. № 40, С. 46. ст. 3733. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1616-20 (дата звернення: 01.02.2022).

Про Заяву Верховної Ради України щодо гарантії прав кримськотатарського народу у складі Української Держави : Постанова Верховної Ради України від 20.03.2014 № 1140-VII. Офіційний вісник України. 2014. 04 квіт. № 26, С. 9. ст. 761. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1140-vii (дата звернення: 01.02.2022).

National sovereignty and statehood in contemporary international law: the need for clarification : Resolution 1832 (2011) of 04.10.2011. Parliamentary Assembly of the Council of Europe. URL: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18024&lang=EN (дата звернення: 01.02.2022).

Шинкарецкая Г. Г. Положение фактически существующих режимов (непризнанные государства). Новые вызовы и международное право. Москва, 2010. С. 158-175. URL: http://www.igpran.ru/public/publiconsite/ Novie_vizovy_i_mejd_peavo_2010_IGP-RAN.pdf (дата звернення: 01.02.2022).

Остроухов Н. В. Территориальная целостность государств в современном международном праве и ее обеспечение в Российской Федерации и на постсоветском пространстве : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.10 «Международное право; европейское право». Москва, 2010. 62 с. URL: https://www.dissercat.com/content/territorialnaya-tselostnost-gosudarstv-v-sovremennom-mezhdunarodnom-prave-i-ee-obespechenie-/read/pdf (дата звернення: 01.02.2022).

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 31 июля 1995 г. № 10-п. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный сайт. URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision30248.pdf (дата звернення: 01.02.2022).

Рішення Конституційного Суду України № 3-рп/2014 від 20.03.2014. Конституційний Суд України : офіційний веб-сайт. URL: https://ccu.gov.ua/sites/ default/files/ndf/3-rp/2014.pdf (дата звернення: 01.02.2022).

Краткое изложение решений, консультативных заключений и постановлений Международного Суда, 1948–1991 / ООН, Междунар. суд. Нью-Йорк : ООН, 1993. VIII. 286 с. Организация Объединенных Наций : веб-сайт. URL: https://legal.un.org/icjsummaries/documents/russian/st_leg_serf1.pdf (дата звернення: 01.02.2022).

Reference re Secession of Quebec : Judgment of the Supreme Court of Canada of 20.08.1998 in case No. 25506. The Lexum collection of the Supreme Court of Canada judgments. URL: http://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/1643/index.do (дата звернення: 01.02.2022).

Сафонов В.Е., Миряшева Е.В. Регулирование государственного единства в зарубежной судебной практике. Научно-практический журнал “Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление”. 2011. № 10 (16). С. 34-38. URL: http://web.archive.org/web/ 20170716144248/http://journal-nio.com/index.php?option=com_content&view= article&id=1102&Itemid=114 (дата звернення: 01.02.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15