Санкції в системі кримінально-правових засобів захисту охоронної діяльності

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.69

Ключові слова:

кримінально-правова норма, структурний елемент кримінально-правової норми, кримінальна відповідальність, покарання, кримінально-правова санкція, санкції за кримінальні правопорушення проти охоронної діяльності

Анотація

У статті розглядаються та аналізуються санкції статей кримінально-правових норм, що передбачають відповідальність за кримінальні правопорушення проти охоронної діяльності. Акцентовано увагу на складність досліджуваної проблематики, так як теорії кримінально-правових санкцій досі не вироблено, немає чітких принципів та загальних правил створення меж санкцій.

 Проаналізовано думку вчених щодо інституту покарання у кримінальному законодавстві України. Покарання за своїм змістом полягає у передбаченому законом обмеженні певних прав і свобод засудженого. Залежно від конкретного виду покарання, передбаченого в санкції статті Кримінального кодексу України, таке обмеження може стосуватися окремих особистих, майнових та інших прав і свобод людини та громадянина, передбачених Конституцією України.

Вказано, що санкція є обов’язковою складовою статті або частини статті Особливої частини КК України, що являє собою модель виду й обсягу покарання, пропорційну суспільній небезпечності кримінального правопорушення, передбаченого чинним Кримінальним кодексом.

Відзначено, що санкції за кримінальні правопорушення проти охоронної діяльності не завжди адекватно відображають характер і ступінь суспільної небезпеки діянь, а також конструктивні особливості диспозицій кримінально-правових норм.

Зроблено висновок про те, що проведений аналіз санкцій статей КК України, що спрямовані на захист охоронної діяльності, свідчить про наявність певних недоліків, які повинні бути усунені законодавцем, так як від правильно сконструйованої санкції залежить призначення судом винній особі справедливого покарання.

Посилання

Митрофанов І. І. Загальна частина кримінального права України : навч. посіб / Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. Одеса : Фенікс, 2015. 575 с.

Вознюк А. А. Кримінальна відповідальність за створення злочинних об’єднань та участь у них : монографія. Київ : ФОП Маслаков, 2018. 928 с.

Панов М. І. Проблеми методології науки кримінального права : вибр. наук. пр. / укл.: Г. М. Анісімов, В. В. Гальцова ; передм. О. В. Петришина, В. І. Борисова. Харків : Право, 2018. 472 с.

Сийплокі М.В. Кримінально-правовий захист охоронної діяльності в Україні : монографія. Харків : Панов, 2019. 614 с.

Филимонов В. Д. Норма уголовного права : монография. СПб. : Юридический центр Пресс, 2004. 505 с.

Орловская Н.А. Уголовно-правовые санкции: проблемы определения, классификации и функционального анализа: монография. Одесса: Юридична література, 2010. 297 с.

Музика А.А. Покарання за незаконний обіг наркотичних засобів: монографія / А.А. Музика, О.П. Горох. Хмельницький: Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2010. 256 с.

Орловская Н. А. Основания и принципы построения уголовно-правовых санкцыий : монографія. Одесса: Юридична література, 2011. 624 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність