Безпека учасників кримінального провадження як правове поняття

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.68

Ключові слова:

безпека, учасники кримінального провадження, кримінальне процесуальне право

Анотація

Висвітлюється проблема безпеки учасників кримінального провадження у кримінальному процесуальному праві. Обґрунтовується, що це одне із найфундаментальніших прав людини, адже безпека учасників кримінального провадження вказує на забезпечення захисту фундаментальних прав і свобод, які становлять основу життя будь-якої людини від надзвичайних та будь-яких інших загроз чи небезпечних ситуацій. Безпека як правове явище розуміється як правовий механізм (правова система), що допомагає людині у реальній небезпеці. У зв’язку з цим робиться висновок, що в цілому безпека змістовно відкривається як складне та багатовимірне правове явище, яке у різних площинах набуває відповідних змісту та форми, адже мова йде про певний стан правової захищеності суб’єкта, проте, це є особливий стан у межах кримінальних процесуальних правовідносин у визначений період часу та за певних умов. У зв’язку з цим обґрунтовується, що безпеку не слід розглядати як зафіксований, незмінний на правовому рівні стан, тобто такий режим захисту суб’єктів від загроз, коли відсутні зазіхання ззовні. З урахуванням цього, загроза у кримінальному процесуальному праві розглядається як негативний розвиток подій, як сукупність потенційних або реальних умов і чинників або дій фізичних чи юридичних осіб, що порушують нормальний стан учасників кримінального провадження і здатні призвести до небажаних змін. Обґрунтовується, що безпека учасників кримінального провадження – це стан правової захищеності, за якого учасникам кримінального провадження не загрожує небезпека через несвоєчасне виявлення, запобігання і нейтралізацію реальних та потенційних загроз. Забезпечення безпеки учасників кримінального провадження – це діяльність правоохоронних органів, спрямована на здійснення необхідних заходів (правових, організаційних, технічних та інших) за наявності загрози життю, здоров’ю, власності, честі, гідності та репутації осіб у зв’язку з їх участю у судовому розгляді кримінальних проваджень.

Посилання

Словник синонімів української мови : в 2 т. Т. 1. К. : Наукова думка, 2006. 953с.

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1–4. Москва: Русский язык, 1978. Т. 1: А. 438с.

Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23.12.1993 р. № 3782-XII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/3782-12#Text.

Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України 23.12.1993р. № 3781-XII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12#Text

Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 р. № 2135-XII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text.

Тертишник В. М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України. К. 2007. 1056 с.

Тимчаль М. В. Криміально-правова охорона в Україні осіб, взяти під захист: дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.08. Львів. 2019. 222 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність