Правова регламентація національних реєстрів біологічних даних людини

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.65

Ключові слова:

ідентифікація, біологічні сліди, генетичний матеріал, національний реєстр генетичного матеріалу, відбитки пальців рук

Анотація

Стаття присвячена висвітленню питань, пов’язаних з формуванням інформаційних баз даних, які використовуються для ідентифікації осіб та встановлення причетних до вчинення злочинів. Ідентифікація за відбитками пальців, за ДНК-профілем дедалі частіше застосовується як на національному рівні, так і в межах міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. ООН закликала до використання в розслідуванні злочинів нових наукових підходів. Втім створення національних реєстрів (збирання, накопичення, зберігання, передавання іншим державам на запит) потребує належного правового забезпечення, що дозволяє дотримуватися балансу між метою забезпечення безпеки суспільства та держави від злочинних посягань  та стандартами дотримання прав людини.  В Україні наразі відсутня належна правова регламентація функціонування національних реєстрів відбитків пальців, генетичних профілів тощо. У відповідності з міжнародними стандартами та задля належної співпраці у боротьбі з транснаціональними злочинами, у тому числі, слід створити такі бази даних. Зареєстрований проєкт Закону України «Про державну реєстрацію геномної інформації людини» потребує детального аналізу з огляду на досвід інших держав та практики ЄСПЛ.  В Україні діє низка баз даних, які регламентуються по-різному. Відбитки пальців рук оцифровуються у випадку одержання паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а за бажанням, й внутрішнього паспорта, що регламентується законом. Водночас  існує база даних відбитків пальців рук, порядок її створення та використання унормовується наказом МВС, що прямо суперечить позиції ЄСПЛ (це має бути закон або урядовий документ); має бути чітко визначені підстави для відбору слідів ( в чинному наказі визначено, що МВС своїм рішенням може розширювати перелік злочинів); обов’язково має передбачатися спосіб незалежної перевірки підстав для зберігання біологічних слідів, що наразі в Україні не передбачено. Поняття біологічних слідів необхідно визначити згідно з позицією ЄСПЛ, відповідно до якої ДНК, відбитки пальців та голос  є такими. Доцільно прийняти закон, яким би регламентувалось створення Національної бази біологічних слідів людини  та не залишати поза правовим полем базу відбитків пальців рук.

Посилання

Геллер Б. Наука раскрытия преступлений: опыт израильского криминалиста. М, 2019. 336с.

Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. Новое изд., перепеч. с изд. 1925 г. М., 2003. 496с.

Раскрыто убийство 25-летней давности, когда в одном из мусорных баков Луизианы была найдена новорожденная девочка. URL:https://ruherald.com/raskryto-ubijstvo-25-letnej-davnosti-kogda-v-odnom-iz-musornyx-bakov-luiziany-byla-najdena-novorozhdennaya-devochka/ (дата звернення:18.05.2021).

Проект Закону України « Про державну реєстрацію геномної інформації людини».№ 4265 від 26.10.2020. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc2_5_1_J?ses=10010&num_s=2&num=4265&date1=26.1.2020&date2=&name_zp=&out_type=&id

McVeigh, O'Neill and Evans v United Kingdom: ECHR 1981. URL: https://swarb.co.uk › mcveigh-oneill-and-evans-v-united (дата звернення: 20.05.2021).

Kinnunen v. Finland. No. 24950/94 . URL: http://hudoc.echr.coe.int › app › conversion (дата звернення: 27.05.2021).

S. and Marpel V. the United Kingdom. (жалобы № 30562/04 и № 30566/04). Постановление. г. Страсбург. 4 декабря 2008 г. //Прецеденти Большой Палаты Европейского Суда по правам человека – Членам Совета Европы. 2009. №9. С. 496.

Дело Ван дер Фельден против Нидерландов, 31 июля 2012 г., №. 21203/10. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23544321/ (дата звернення: 19.06.2021).

B.B. v. France. URL: https://www.hr-dp.org/contents/600 (дата звернення: 19.03.2014).

Dalea v. France (dec.) - 964/07 Decision 2.2.2010 [Section V] URL:https://www.google.com/search?q=Dalea+v.+France&oq=Dalea+v.+France+&aqs=chrome..69i57.1410j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 (дата звернення: 19.06.2021).

Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2297-17 (дата звернення: 24.12.2021).

Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012р. URL://https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5492-17#Text (дата звернення: 28.12.2021).

Kohtuekspertiisiseadus Vastu võetud 30.05.2001 RT I 2001, 53, 309 jõustumine 01.01.2002. URL: https://www.riigiteataja.ee/akt/13197118 (дата звернення: 19.03.2014). (дата звернення: 24.12.2021).

Polska baza danych DNA. URL: http://forensicwatch.pl/web/polska-baza-danych-dna (дата звернення: 19.03.2014). (дата звернення: 24.12.2021).

Саундерс проти Сполученого Королівства. 17 грудня 1996 року. URL: https://ips.ligazakon.net/document/SO2492?ed=1996_12_17 (дата звернення: 24.12.2021).

«P.G. та J.H. проти Сполученого Королівства». (Chamber Judgmentin the Case of P.G. and J.H. v. the United Kingdom). 25.09.2001р. URL: http://eurocourt.in.ua/Article.asp?AIdx=419 (дата звернення: 24.12.2021).

Заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе: Зниклий начштабу Одеського загону морської прикордонної охорони Чертков мав значні боргові зобов’язання. За декілька днів до зникнення він програв велику суму в казино. URL: https://mvs.gov.ua/uk/press-center/news/zastupnik-golovi-nacpoliciyi-maksim-cuckiridze-zniklii-nacstabu-odeskogo-zagonu-morskoyi-prikordonnoyi-oxoroni-certkov-mav-znacni-borgovi-zobovyazannya-za-dekilka-dniv-do-zniknennya-vin-prograv-veliku-sumu-v-kazino (дата звернення: 21.06.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність