Аналіз законодавчих ініціатив щодо посилення кримінальної відповідальності за порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.64

Ключові слова:

посилення кримінальної відповідальності, порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, законопроект, санкція, покарання у виді позбавлення волі, покарання, позбавленням права керувати транспортними засобами

Анотація

Стаття присвячена аналізу проблемних питань законопроектів, зареєстрованих у Верховній Раді України: «Про внесення змін до статей 286 та 2861 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людей» № 6240 від 01.11.2021 р.; «Про внесення змін до статей 286 та 2861 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення правил безпеки дорожнього руху» № 6240-1 від 08.11.2021 р.;  «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за кримінальні правопорушення проти безпеки руху та експлуатації транспорту» № 6240-2 від 17.11.2021 р. Визначено, що ці проекти передбачають  посилення кримінальної відповідальності за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в тому числі в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Висловлюється незгода з положеннями законопроекту щодо закріплення більш суворого покарання за позбавлення життя людини в населеному пункті, ніж покарання за позбавлення життя людини поза межами населеного пункту. Констатується, що в законопроектах належним чином не враховано конституційні положення. Аналізується неузгодженість розмірів покарання запропонованих в проектах із чинними санкціями статей загальних норм Особливої частини (статей 119, 128 КК України), які закріплюють кримінально-правову охорону здоров’я і життя людини та санкціями спеціальних норми (статей 286, 2861 КК України) щодо меж покарання у виді позбавлення волі. Акцентується увага на неузгодженості пропозицій законопроекту з положеннями ст. 55 КК України щодо меж покарання позбавленням права керувати транспортними засобами. Пропонується передбачити правові положення відносно відновлення права особи керувати транспортним засобом у разі довічного позбавлення права керувати транспортними засобами чи позбавлення права керувати транспортними засобами строком на двадцять років.

Посилання

Щодня в ДТП гине 9 українців. Херсонський обласний центр громадського здоров’я. URL : https://phcent.com.ua/shchodnia-v-dtp-hyne-9-ukraintsiv. (дата звернення : 09.06.2022).

Про внесення змін до статей 286 та 2861 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людей: проект Закону від 01.11.2021 р. № 6240. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73094/ (дата звернення : 05.02.2022).

Вартилецька І.А. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю: практика та перспективи застосування. Актуальні проблеми кримінального права [Текст] : матеріали XІІ Всеукр. наук. - теорет. конф., присвяч. пам’яті проф. П. П. Михайленка (Київ, 18.11.2021 р.) / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2021. C. 45-47.

Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну невідбутої частини покарання більш м'яким : постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 р. N 2. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-02#Text (дата звернення : 09.02.2022).

Про внесення змін до статей 286 та 2861 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення правил безпеки дорожнього руху : проект Закону від 08.11.2021 р. № 6240-1. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73185 (дата звернення : 05.02.2022).

Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за кримінальні правопорушення проти безпеки руху та експлуатації транспорту: проект Закону №6240-2 від 17.11.2021 р. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73210 (дата звернення : 05.02.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право