Судова практика звільнення від відбування покарання з випробуванням за кримінальні правопорушення, що посягають на охоронну діяльність

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.62

Ключові слова:

покарання, звільнення відбування покарання, охоронна діяльність, приватна охоронна діяльність, професійна охоронна діяльність, кримінальна відповідальність, кримінальні правопорушення у сфері охоронної діяльності

Анотація

У статті розглядається  судова практика  із застосування кримінально-правового інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням за кримінальні правопорушення, що посягають на охоронну діяльність в Україні. Акцентовано увагу на тому, що законодавче врегулювання охоронної діяльності на сьогоднішній день містить певні прогалини в плані забезпечення захисту такої діяльності, у тому числі, кримінально-правовими засобами.

Проаналізовано думку вчених щодо проблем появи, існування і функціонування даного інституту в Україні та за кордоном, в узагальненому його вигляді.

Охарактеризовано стан здійснення судочинства судами кримінальної юрисдикції щодо призначення кримінального покарання та звільнення від його відбування з випробуванням. Зокрема, розглянуто правову позицію Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду при розгляді справи № 235/689/20 щодо застосування кримінально-правового інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Встановлено, що з огляду на судову практику існує низка невідповідностей укладання угоди про застосування узгодженого звільнення від відбування покарань з випробуванням до вимог кримінального та кримінального процесуального кодексів України у разі засудження за кримінально-протиправні посягання на охоронну діяльність.

Зроблено висновок про зростання суспільної затребуваності охоронних організацій, необхідність державної підтримки та сприяння їх успішному функціонуванню. Акцентовано увагу на дієвості та доцільності застосування інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням у разі засудження за кримінально-протиправні посягання на охоронну діяльність.

Посилання

Энциклопедия уголовного права. СПб. : Издание профессора Малинина ; СПб ГКА, 2008. Т. 10 : Освобождение от уголовной ответственности и наказания / В. Б. Малинин, Ю. В. Баранов, П. В. Коробов. 2008. С. 59–60.

Кримінальне право. Загальна частина : підручник / за ред. А. С. Беніцького, В. С. Гуславського, О. О. Дудорова, Б. Г. Розовського. Київ : Істина, 2011. С. 881–882.

Кримінальне право України: Загальна частина : підручник / В. І. Борисов, В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін та ін. ; за ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. 5-те вид., перероб. і доповн. Харків :Право, 2015. С. 423.

Кримінальне право України. Загальна частина : підруч. / Ю. В. Александров, В. І. Антипов, М. В. Володько та ін. ; за ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка ; вид. 3-тє, перероб. та доповн. Київ : Юридична думка, 2004. С. 281.

Курс российского уголовного права. Общая часть : учебн. / под ред. В. Н. Кудрявцева, А. В. Наумова. М. : Спарк, 2001. С. 663.

Горох О. П. Сучасні кримінально-правові проблеми звільнення від покарання та його відбування : монографія / за наук. ред. А. А. Музики. Київ : Дакор, 2019. С. 64–65.

Ященко А. М., Брящей Р. І. Звільнення від покарання та його відбування: з’ясування правової природи та визначення понять. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Право. 2013. № 1082. С. 158–160;

Куц В. М., Ященко А. М. Примирення учасників кримінально-правового конфлікту (кримінально-правовий аспект) : монографія. Харків : Юрайт, 2013. С. 121–122.

Сийплокі М.В. Кримінально-правовий захист охоронної діяльності в Україні: монографія. Харків : Панов, 2019. 614 с.

Постанова Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду у справі №235/689/20 / Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/99009843 (дата звернення: 27.01.2022).

Огляд судової практики Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду // Верховний Суд України. URL : https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/Oglyad_KKS_August_2021.pdf (дата звернення: 27.01.2022).

Вирок Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області у справі №303/2128/20 / Єдиний державний реєстр судових рішень. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/89410772 (дата звернення: 27.01.2022).

Горох О.П. Сучасні кримінально-правові проблеми звільнення від покарання та його відбування : монографія / О.П. Горох ; за наук. ред. А.А. Музика. Київ : ВД «Дакор», 2019. 676 с.

Вирок Придніпровського районного суду м. Черкас у справі №711/7197/17 / Єдиний державний реєстр судових рішень. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/69641304 (дата звернення: 27.01.2022).

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. 10-те вид., перероб. та доповн. Київ : Дакор, 2018. С. 228.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право