Підрозділи дізнання органів Національної поліції України

Автор(и)

  • К. Мєшковой Ад’юнкт кафедри публічного управління та адміністрування Національної академії внутрішніх справ, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3341-5811

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.59

Ключові слова:

дізнання, орган, підрозділи дізнання, дізнавач, Національна поліція України, функції, працівники, проступок, кримінально-процесуальний, функція, функціонування

Анотація

В статті висвітлено тлумачення основних понять, проведено аналіз чинного законодавства, що регулює питання досліджуваної теми, здійснено всебічне дослідження функцій підрозділів дізнання Національної поліції України, як загалом так і в індивідуальному порядку, а також досліджено дані аспекти на базі законодавства України в період сьогодення.

Під час вивчення функціонування підрозділів дізнання органів Національної поліції України, було встановлено, що сфера діяльності даних підрозділів здійснюється в межах чинного законодавства України, а саме знаходиться чітке відображення функцій. Встановлено, що низка окремих таких функцій дає можливість позитивно досягати встановлених цілей.

01 липня 2020 року набрав чинності Закон № 2617-VIII, яким внесено системні зміни до законодавства якими було запроваджено інститут кримінального проступку. З цього моменту кримінальні правопорушення поділяються на злочини та кримінальні проступки, а виняткове право на розслідування кримінальних правопорушень поряд зі слідчими отримали дізнавачі у формі дізнання, що має особливий (спрощений) характер.

Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України досудове розслідування кримінальних правопорушень здійснюється у формі досудового слідства та дізнання.

Як випливає із змісту статті 215 КПК України, досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом.

У відповідності до частини третьої статті 38 КПК України дізнання здійснюють, підрозділи дізнання або уповноважені особи інших підрозділів: органів Національної поліції; органів безпеки; органів Бюро економічної безпеки України; органів Державного бюро розслідувань; Національного антикорупційного бюро України.

Посилання

Радлов Е. Л. Філософський словник логіки, психології, етики, естетики та історії філософії. Брокгауз-Ефрон. 1911.URL:https://runivers.ru/bookreader/book18690/%20/#page/1/mode/1up(дата звернення: 04.02.2022)

Крищенко А. Є. Завдання та функції Національної поліції як учасника адміністративно-правових відносин у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку. Naukovij visni Nacional’noi akademii vnutrisnih sprav. 2017. № 2 (103).

Проневич О. С. Функції поліції (міліції): нормативно-доктринальна інтерпретація. URL: http://radnuk.info/statti/565-pranoohor/14779-2011-01-19-02-35-05.html (дата звернення: 04.02.2022).

Про затвердження Положення про організацію діяльності підрозділів дізнання органів Національної поліції України (зареєстр.у Міністерстві юстиції України 03.06.2020 р. за № 491/34774) : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 20.05.2020 р. № 405.

Христенко К. М. Строки досудового розслідування. Вісник кримінального судочинства. 2018. № 1. URL: http://vkslaw.knu.ua/images/verstka/1_2018_Hrustenko.pdf (дата звернення: 04.02.2022).

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. 7-ме вид., переробл. та допов. Київ : Юрид. думка, 2010.1288 с.

М. Ю. Романов. Функціонування підрозділів дізнання Національної поліції України: до питання визначення функцій як елементу організаційних засад. Честь і закон. 2021 №3 (78) URL: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:sKf9yYpo6UQJ:chiz.nangu.edu.ua/article/download/244558/242399+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua (дата звернення: 04.02.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право