Аналіз законодавчих пропозицій щодо змін до Кримінального кодексу України, спрямованих на подолання пандемії респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-COV-2

Автор(и)

  • О. Матюшенко Завідувач кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ, кандидат наук з державного управління, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.58

Ключові слова:

кримінальна відповідальність, кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та проти здоров'я населення, кримінальні правопорушення проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та проти журналістів, підроблення документів, інфекційні хвороби, щеплення, вакцина, CОVID-19, коронавірус SARS-CОV-2

Анотація

Здійснено аналіз проектів Законів України щодо внесення змін до Кримінального кодексу України, спрямованих на подолання пандемії респіраторної хвороби CОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CОV-2, а саме: «Про внесення змін до Кримінального кодексу (щодо встановлення кримінальної відповідальності за порушення встановленого порядку щеплення громадян від інфекційних хвороб)», реєстр. № 4647 від 26.01.2021 р. та «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень», реєстр. № 6084 від 23.09.2021 р.

Виявлені наступні недоліки законопроектів: 1) ввезення на територію України вакцини, не зареєстрованої у Державному реєстрі лікарського засобу, на сьогодні вже вважаються незаконними діяннями; 2) введення в обіг незареєстрованого лікарського засобу є фальсифікацією і тягне кримінальну відповідальність, передбачену положеннями чинної статті 321-1 Кримінального кодексу України. Отже, криміналізувати дії подібного характеру немає сенсу; 3) рівень суспільної небезпеки пропонованого кримінального правопорушення (ст. 321-3 Кримінального кодексу України) не є достатнім для існування у санкції ч. 1 покарання у вигляді позбавлення волі та віднесення його до категорії «нетяжкі злочини»; 5) встановлення окремої (спеціальної) кримінальної відповідальності за підроблення документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень, є надмірною криміналізацією; 6) запровадження пропонованого кримінального правопорушення (ст. 321-3 Кримінального кодексу України) до розділу XIII «Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші кримінальні правопорушення проти здоров'я населення» Особливої частини Кримінального кодексу України не враховує засад існуючої кримінально-правової доктрини щодо розмежування та визначення об’єкта кримінально-правової охорони.

Констатовано недоцільність деталізації форм об’єктивної сторони пропонованого кримінального правопорушення (ст. 321-3 Кримінального кодексу України) шляхом введення понять «поширення» та «реалізація», а також запровадження розширеного розуміння терміну «використання» як «порушення заборони використання (у тому числі збут, реалізація)»;

Вказані шляхи подолання виявлених недоліків та удосконалення норм проаналізованих законопроектів. Зроблено висновок про неможливість прийняття у поданій редакції змін до Кримінального Кодексу України.

Посилання

Проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу (щодо встановлення кримінальної відповідальності за порушення встановленого порядку щеплення громадян від інфекційних хвороб)», реєстр. № 4647 від 26.01.2021 р. URL: http://w1.c1.rada.gоv.ua/pls/zweb2/webprоc4_1?pf3511=70904

Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#Text

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби CОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CоV-2, під зобов’язання для екстреного медичного застосування» від 08.02.2021 р. № 95 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/95-2021-%D0%BF#Text

Словник української мови: URL: https://slоvnyk.ua

Пархоменко Н.М. Реалізація норм права. Юридична енциклопедія: В 6 т. / РЕдкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. Київ, «Укр.енцикл.». Т. 5: П-С. 2003, 736 с.

Проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень», реєстр. № 6084 від 23.09.2021 р. URL: http://w1.c1.rada.gоv.ua/pls/zweb2/webprоc4_1?pf3511=7283

Кримінальний кодекс України від 5.04.2001 р. URL: https://zakоn.rada.gоv.ua/laws/shоw/2341-14?find=1&text=358#w1_1

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право