Право на таємницю телефонних розмов в умовах інформаційного суспільства (приватноправові аспекти)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.56

Ключові слова:

право на таємницю телефонних розмов, особисті немайнові права фізичної особи

Анотація

У статті досліджують питання цивільно-правової охорони таємниці телефонних розмов. З’ясовано, що на рівні цивільного закону, а також законодавства, яке регулює відносини у сфері електронних комунікацій, право на таємницю телефонних розмов, охороняється недостатньо. У положеннях Цивільного кодексу України право на таємницю телефонних розмов помилково розглядається як складова частина права на таємницю кореспонденції і не згадується як самостійне цивільне право. У нормах спеціального законодавства право на таємницю телефонних розмов прямо не закріплюється; у деяких випадках охорона цього права виведена на підзаконний рівень, що знижує і рівень гарантій такого права. Виявлено важливий відступ законодавця від ідеї конституційно-правової охорони права на таємницю телефонних розмов, який виявляється в тому, що в спеціальному законодавстві (і на рівні законів, і на рівні підзаконних нормативно-правових актів) це конституційне право не пов’язане із захистом таємниці й охороняється шляхом захисту конфіденційної інформації про абонента та послуги, які він отримав чи замовляв. Доведено, що чинне цивільне законодавство потребує удосконалення із безпосереднім закріпленням права на таємницю телефонних розмов як самостійного цивільного права та належних засобів його захисту. Зроблено висновок, що законодавець не визначає позитивний зміст права на таємницю телефонних розмов та зводить його до негативного регулювання через захист у разі порушення. Запропоновано визначення змісту суб’єктивного цивільного права особи на таємницю телефонних розмов як сукупність правомочностей: право на схоронення в таємниці змісту телефонних розмов; право на збереження таємниці щодо іншої інформації щодо абонента та його телефонних розмов; право вимагати вжиття необхідних заходів для забезпечення таємниці телефонних розмов; право претендувати на пасивне поводження третіх осіб щодо непорушення таємниці телефонних розмов; право на захист порушеної таємниці телефонних розмов.

Посилання

Незахищений зв’язок: дев’ять способів прослухати ваш телефон. URL: https://www.bizmaster.xyz/2020/08/nezahisheniy-zvyazok-9-sposobiv-prosluhaty-vash-telefon.html

Про електронні комунікації: Закон України від 16 грудня 2020 р./ Законодавство України. Офіційний веб-сайт Верховної ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20/

Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг: постанова Кабінету Міністрів України № 295 від 11 квітня 2012 р./ Законодавство України. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/295-2012-%D0%BF/

Про затвердження Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг та визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗ від 26.03.2009 № 1420: Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації № 624 від 29 листопада 2012 р. / Законодавство України. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2150-12/

Умови надання телекомунікаційних послуг Приватного акціонерного товариства «Київстар». Офіційний веб-сайт ПрАТ «Київстар». URL: https://kyivstar.ua/uk/about/important_data/terms

Умови користування. Офіційний веб-сайт ПрАТ «ВФ Україна». URL: https://www.vodafone.ua/terms-of-use

Умови і порядок надання телекомунікаційних послуг ТОВ «Лайфселл». Офційний веб-сайт ТОВ «Лайфселл». URL: https://www.lifecell.ua/uploads/filelibrary/public/by_month/2020/04/Umovy_16.04.2020.pdf

Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 р. / Законодавство України. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12/

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право