Адміністративно-правовий статус підрозділів ювенальної превенції національної поліції як суб'єктів профілактики правопорушень

Автор(и)

  • О. Мороз Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Львівського державного університету внутрішніх справ, Ukraine
  • К. Костовська Кандидат юридичних наук, доцент, начальник НМЦ Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції Львівського державного університету внутрішніх справ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.51

Ключові слова:

ювенальна превенція, дитина, індивідуальна профілактика, профілактичний облік, обліково-профілактична справа

Анотація

Адміністративно-правовий статус Національної поліції, визначений нормами адміністративного права, правовий статус такого органу в державному механізмі та системі зв’язків з громадськістю та доводить, що суть правового статусу Національної поліції проявляється в цілях, завданнях та принципах цього органу, у тих можливостях, якими він користуються, усвідомлюючи функціональне призначення та покладені на нього завдання.

 У розділі II «Основні завдання та компетенція підрозділів ЮП» Інструкції з організації роботи підрозділів з питань превенції неповнолітніх Національної поліції України зазначено, що серед основних завдань підрозділів ювенальної превенції є профілактична діяльність, спрямована на запобігання проступків серед дітей, вивчення факторів, причин та умов, які цьому сприяють, вжиття заходів у межах їх компетенції щодо їх усунення. Важливі складові адміністративно-правого статусу певною мірою передбачений адміністративним законодавством. Правові основи адміністративно-правового статусу підрозділів з питань ювенальної превенції Національної поліції України, як суб'єкта попередження правопорушень поряд із неповнолітніми, визначені Конституцією України та наказом Міністерства внутрішніх справ України "Про затвердження Інструкції з організації роботи підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України "від 19 грудня 2017 р. 1044.

Іншим елементом адміністративно-правового статусу підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України як суб’єкта запобігання злочинності серед дітей є структурно-організаційний підрозділ, який містить нормативні акти щодо створення, реорганізації, ліквідації відділів та структур поліції; створення та зміна структури щодо організації, напрямів роботи; контроль тощо.

Новелою у діяльності підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України стало прийняття Наказу МВС України «Про затвердження змін до Інструкції з організації роботи підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України» від 25.06.2020 № 488, який є черговою спробою організувати діяльність підрозділу відповідно до вимог сучасного світу.

Посилання

Назар Т.Я. Адміністративно-правовий статус підрозділів ювенальної превенції Національної поліції як суб'єктів профілактики правопорушень. Юридичний науковий електронний журнал. № 4/2020. С.188-200.

Алексійчук М.М. Адміністративно-правовий статус міського, районного органу внутрішніх справ : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Київ, 2009. 18 с.

Про затвердження Інструкції з організації роботи підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України: Наказ МВС України 19.12.2017 № 1044. Редакція від 21.08.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0686-18#Text.

Ластович Д.М. Поняття адміністративно-правового статусу поліції як суб’єкта надання поліцейських послуг. Наше право. № 6. 2015. С. 71–75.

Клипа О.П. Поняття та сутність адміністративно-правового статусу працівників національної поліції України. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки. Том 31 (70) № 5 2020. С. 52-56.

Положення про Управління превентивної діяльності Національної поліції у Львівській області від 17 березня 2016 р.

Адміністративне право України / за ред. Ю.П. Битяка. Харків : Право, 2001. 528 с.

Сердюк А.М. Поняття й елементи адміністративно-правового статусу патрульної поліції України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». Випуск 1. Том 3. 2016. С. 76–80. URL: http://lj.kherson.ua/2016/pravo01/part_3/22.pdf.

Назар Т.Я. Методи взаємодії підрозділів ювенальної превенції Національної превенції Національної поліції та центрів соціальних служб у профілактиці правопорушень серед дітей. Приватне та публічне право. № 3/2020. С. 78-81.

Бурбика В.О. Методи взаємодії органів місцевого самоврядування з правоохоронними органами. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2014. Вип. 29. Ч. 2. Том 3. С. 98–101. URL: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/ file/No.29-2/part_3/24.pdf.

Остропілець В.Р. Методи взаємодії органів досудового розслідування МВС України з іншими правоохоронними органами. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2016. Вип 3. Том 2. С. 98–101.

Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії структурних підрозділів, відповідальних за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім’ї, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї : наказ Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерство внутрішніх справ України від 7 вересня 2009 р. № 3131/386. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0917-09.

Загальна теорія держави і права : підручник для студ. юрид. ВНЗ / М.В. Цвік, О.В. Петришин, Л.В. Авраменко та ін. Харків : Право, 2009. 584 с.

Іщенко І.В. Види методів та форм діяльності суб’єктів ювенальної превенції. Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. 2018. Вип. 1 (81). С. 161–167. URL: http: lduvs.edu.ua/wp-content/uploads/Docs/vysnik/vlduvs-2018-1(povn_text).pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право