Відправні положення освітнього права України

Автор(и)

  • Я. Лазур Доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7520-7167
  • О. Білаш Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1248-7798

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.49

Ключові слова:

освітнє право, освіта, право на освіту, види освіти, доступність освіти

Анотація

Стаття присвячена дослідженню вихідних положень, що утворили передумови для формування освітнього права України. Освітнє право як підгалузь особливого адміністративного права в Україні знаходиться на етапі формування, однак базові положення, що лежать у її основі, є вже закладеними та очевидними.

До законодавчих передумов формування освітнього права віднесено те, що  сфері освіти в Україні прийнято та діє шість профільних законів «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про фахову передвищу освіту» та «Про вищу освіту», які прийняті в різний час, тисячі галузевих актів, виданих переважно Міністерством освіти і науки України. Автори прийшли до висновку, що це законодавство на даний час має ознаки відокремленої сукупності та становить нормативну основу підгалузі освітнього права.

У статті визначено, що центральним ресурсом та ключем до соціальних змін є саме освіта. Вона формує три центральні виміри взаємодії із правами людини: освіта в галузі прав людини, права людини в освіті та освіта як одне з основних прав людини.

Проаналізовано, що право на освіту в Україні закріплене у тексті Конституції і законів та стало предметом тлумачення Конституційного Суду у декількох рішеннях щодо права на освіту, визначення його змісту та обсягу, форми реалізації, співвідношення вимог доступності освіти та права на надання платних освітніх послуг, використання державної мови та мови національних меншин у освітньому процесі.

Досліджено базовий закон у сфері освіти «Про освіту», що встановлює основні терміни та поняття, визначає компетенцію державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері освіти, регламентує право на освіту, право на безкоштовну освіту, принципи освітньої діяльності, визначає види освіти, форми здобуття освіти.

Посилання

Андрусишин Б. І. Освітнє право України: деякі дискусійні проблеми. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18: Економіка і право. 2010. Вип. 12. С. 3–18.

Освітнє право : конспект лекцій / за заг. ред. В. В. Астахова. Харків: Вид-во НУА, 2011. 144 с.

Мирошниченко В. О., Мирошниченко Ю. А., Фролов Ю.М. Освітнє право у схемах та таблицях: навчальний посібник. Київ: Видавництво Центр навчальної літератури, 2020. 145 с.

Цимбалюк В. С. Науково-освітнє право України: методологічні, концептуальні, доктринальні положення до стратегії державної політики розвитку країни. Інформація і право. № 2 (17). 2016. С. 173–180

Валєєв Р. Г. Освітнє право України: навч. посібник. Луганськ, 2011. 287 с.

Шмідт-Ассманн Е. Загальне адміністративне право як ідея врегулювання: основні засади та завдання систематики адміністративного права. Київ: «К.І.С.», 2009, 552 с.

Мельничук О. Ф. Конституційно-правове забезпечення права на освіту в Україні в контексті європейського досвіду: автореф. дис ... д-ра юрид. наук: 12.00.02. Київ: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2015.

Парпан У. М. Право людини на освіту в умовах асоціації України і Європейського Союзу: сутність та принципи. Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”: зб. наук. пр. Львів: Нац. ун-т ”Львів. політехніка”, 2016. № 850. С. 92–98.

Мороз В. М., Мороз С. А. Система сучасної фахової передвищої освіти як складова механізму забезпечення якості вищої освіти: державно-управлінський аспект. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 1. С. 88–96.

Паращенко Л., Барматова І. Як здійснюється нагляд (контроль) суб’єктів освітньої діяльності (суб’єктів господарювання, що провадять освітню діяльність) у системах дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти. Освітня політика. Портал громадських ініціатив. URL: http://education-ua.org/ua/analytics/1322-yak-zdijsnyuetsya-naglyad-kontrol-sub-ektiv-osvitnoji-diyalnosti-sub-ektiv-gospodaryuvannya-shcho-provadyat-osvitnyu-diyalnist-u-sistemakh-doshkilnoji-zagalnoji-serednoji-pozashkilnoji-osviti (дата звернення: 15.12.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право