Адміністративно-правові засади функціонування інституту приватних виконавців в Україні

Автор(и)

  • В. Дьордяй Кандидат юридичних наук, викладач кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.47

Ключові слова:

приватний виконавець, державний виконавець, виконавче провадження, рішення суду, боржник, стягувач, близькі особи приватного виконавця, примусове виконання судових рішень, кваліфікаційний іспит, виконавчий

Анотація

Автором під час дослідження розглянуто адміністративно-правові засади та чинники, що сприяли реформуванню системи виконання покарань в України, проаналізовано види систем виконання покарань, які функціонують у Європейських країнах, вплив Європейського досвіду на реформування вітчизняного законодавств та приведення його до вимог Європейського Союзу, а також відповідності третьому Копенгагенському та Мадридському критеріям набуття членства в Європейському Союзі шляхом адаптації вітчизняного законодавства, утворення відповідних інституцій правової системи України acquis communautaire. Окреслено особливий підхід України під час реформування в частині нерівномірного, особливого, притаманного Україні розприділення повноважень між приватними та державними виконавцями.  Викладено дослідження вітчизняних вчених інституту приватних виконавців та системи виконавчого провадження після реформування в цілому. Визначено ефективність діяльності приватних виконавців, а також проблемні питання повноцінного існування інституту приватних виконавців в Україні. Наведено статистичні відомості, якими оперують міжнародні експерти, а також  Асоціація приватних виконавців України. Проведено ґрунтовне дослідження основних чинників, що гальмують належний розвиток приватних виконавців в умовах сьогодення. Запропоновано шляхи удосконалення інституту приватних виконавців, шляхом продовження реформування, удосконалення законодавства, що регламентує підбір та подальшу діяльність приватних виконавців.              

Посилання

Н. Махігіч, Ю. Махініч. Інститут приватних виконавців у контексті захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання. Актуальні проблеми правознавства, Вип. 3. 2019 (DOI: https://doi.org/10.35774/ app2019.03.097).

Логвиненко М. І., Дігтяр А. О. Інститут приватного виконання судових рішень: вітчизняний та світо¬вий досвід. Форум права. 2016. № 1. С. 169–173. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index(дата звернен¬ня: 12.08.2019).

Міхеєв М. Адміністративно-правове регулювання діяльності державних і приватних виконавців в Україні: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07; ПАТ «Вищий навч. заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом». Київ, 2019. 21 c.

Н.Е.Голубєва. Виконавче провадження. Підручник розроблений для використання та підготовки викладачам, студентам, аспірантам, суддям, приватним і державним виконавцям, адвокатам, нотаріусам. Видавництво Юркнига. Фенікс – 2019. – 406 С.

Виконавче провадження. Навчальний посібник для здобувачів вищої освіти/уклад.: К. В. Гусаров, М. Є. Червинська, Л. М. Мазур та ін. – Х. : Право, 2017. – 186 с.

Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів: За¬кон України від 02.06.2016 № 1403-VIII. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1403-19#Text (дата звернення: 30.01.2022).

Про затвердження Порядку виплати винагород державним виконавцям та їх розмірів і розміру осно¬вної винагороди приватного виконавця: Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 08.09.2016 № 643. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643-2016-%D0%BF#Text (дата звернення: 30.01.2022).

Про виконавче провадження: Закон України; Перелік від 02.06.2016 № 1404-VIII. База даних «Законо¬давство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19#Text (дата звернення: 30.01.2022).

Офіційний сайт Асоціації приватних виконавців України. Електронне посилання: https://www.facebook.com/pg/apvu.com.ua/posts/.

Мазіна М. Реформування органів примусового виконання рішень: проблемні питання. Цивілістична процесуальна думка. 2015. № 1. С. 64–67. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tsprv_2015_1_18 (дата звернен¬ня: 12.08.2019).

Спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державних виконавців територіальних органів державної виконавчої служби : Вимоги; Мін’юст України від 21.10.2016 № 3005/5. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/z1444-16 (дата звернення: 14.08.2019).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право