Особливості адміністративно-правового регулювання обігу вогнепальної зброї в Україні: реалії сьогодення та перспективи

Автор(и)

  • С. Діденко Доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, директор Херсонського інституту ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3349-4046
  • А. Грінь Кандидат юридичних наук, доцент кафедри правових дисциплін Херсонського інституту ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5445-3791
  • С. Попов Кандидат юридичних наук, доцент кафедри правових дисциплін Херсонського інституту ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2667-5850

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.45

Ключові слова:

адміністративно-правове регулювання, зброя, вогнепальна зброя, зареєстрована зброя, незареєстрована зброя, реєстр вогнепальної зброї, Міністерство внутрішніх справ України

Анотація

Статтю присвячено аналізу сучасного стану правового регулювання обігу вогнепальної зброї в Україні та перспектив його вдосконалення. Автори зосереджують свою увагу на проблематиці безконтрольного поширення вогнепальної зброї, що підтверджується статистикою щодо вилучення вогнепальної зброї та набоїв до неї правоохоронними органами. Наголошено на тому, що велика кількість незареєстрованої вогнепальної зброї, що перебуває на руках у населення, в купі з порушенням територіальної цілісності України та загостренням криміногенної обстановки, обумовлюють актуальність створення державного реєстру вогнепальної зброї та ухвалення Закону України, спрямованого на належне адміністративно-правове регулювання її обігу в Україні.

В ході дослідження  враховано погляди вітчизняних вчених на зброю, як поняття, особливості її використання, застосування та потребу правового регулювання пов'язаних з нею процесів.

Здійснено огляд законотворчості, який засвідчив, що протягом останніх років мали місце неодноразові спроби ухвалення Закону України, покликаного врегулювати правовідносини щодо придбання, зберігання, носіння, застосування вогнепальної зброї цивільними особами. Лише протягом 2021 року Верховна Рада України обговорювала три такі законопроєкти - № 4335-1 від 24 листопада 2020 року, № 5708 від 25 червня 2021 року та № 5708-1 від 13 липня 2021 року. Всі вони були розглянуті Комітетом з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України.

З’ясовано, що лише один із перелічених законопроєктів отримав схвальний висновок відповідного Комітету. При цьому, він також містить ряд дискусійних положень, які на думку авторів не дозволяють підтримати його ухвалення в наявній редакції.

Наголошено на потребі узгодження законопроєкту з Директивою (ЄС) 2021/555 Європейського парламенту і Ради від 24 березня 2021 року «Про контроль за придбанням і володінням зброєю».  Крім того, відкритим лишається питання неузгодженості стандартів у сфері класифікації вогнепальної зброї.

Посилання

Конституція України від 28.06.1996р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141.

Діденко С. В. Зміст адміністративно-правового забезпечення обігу та застосування зброї в Україні. Науковий вісник публічного та приватного права. Випуск 1-2, 2016. С. 9-14.

Діденко С. В. Адміністративно‑правове забезпечення обігу та застосування зброї в Україні. дис… д‑ра юрид. наук, Київ, 2016. С. 443.

Висновок Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України від 08 грудня 2021 року щодо Проекту Закону про право на цивільну вогнепальну зброю № 5708 (від 25 червня 2021 року.) Верховна Рада України : [сайт]. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72360

Корецкий Д. А. О совершенствовании правового режима оружия. Правоведение. 1983. № 1. С. 56–57.

Белінський Ю. Є. Поняття «зброя» та його нормативне визначення. Право і суспільство. 2012. № 1. С. 188–191.

Курило В. І., Даниленко А. О. Адміністративно-правове регулювання обігу зброї в Україні. Международный научный журнал «Интернаука». Серия: «Юридические науки». № 3 (3), 2017. С. 22-26.

Осадчий В. І. Кримінально-правова складова регламентування поліцейських заходів примусу в Законі України «Про Національну поліцію». Юридичний вісник. Повітряне і космічне право, 2015, №4 С. 154-160.

Про Національну поліцію: Закон України № 580-VIII від 02 липня 2015 року. Верховна Рада України : [сайт]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19

Тимофєєв В., Хованова Д. Активне застосування вогнепальної зброї: поняття та характеристика. Міжнародна та національна безпека: теоретичні і прикладні аспекти: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (ДДУВС, 12.03.2021). с. 237-238.

А. В. Корнієць. Сутність режимів обігу зброї та вибухових речовин як об’єктів дозвільної системи. Науковий вісник. № 2, 2011. С. 188-196.

Проект Закону про цивільну зброю та боєприпаси №4335-1 від 24 листопада 2020 року. Верховна Рада України : [сайт]. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70512

Проект Закону про право на цивільну вогнепальну зброю № 5708 від 25 червня 2021 року. Верховна Рада України : [сайт]. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72360

Проект Закону про право на самозахист та володіння цивільною вогнепальною зброєю № 5708-1 від 13 липня 2021 року. Верховна Рада України : [сайт]. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72481

Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування: статистика Офісу генерального прокурора. Офіційний веб-сайт Офісу генерального прокурора. URL : https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareyestrovani-kriminalni-pravoporushennya-ta-rezultati-yih-dosudovogo-rozsliduvannya-2

Богдан Драп’ятий. Законодавче врегулювання обігу цивільної вогнепальної зброї в Україні: за крок до історичної події. 7 грудня 2021. Голос України. URL : http://www.golos.com.ua/article/354081?fbclid=IwAR3EuOsM-IC8j2KgYjF550qV067pHQ0Hus8_Q0nOi5fUQM51rEjeiNXhAv8

Легалізація зброї: на які види та як видаватимуть дозвіл. Дом. 12 Березня / 2021. https://kanaldom.tv/uk/legalizacziya-oruzhiya-na-kakie-vidy-i-kak-budet-vydavatsya-razreshenie/

Висновок Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України від 08.12.2021 щодо розгляду проекту Закону України «Про право на цивільну вогнепальну зброю» (реєстр. № 5708). Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72360

Directive (EU) 2021/555 Of The European Parliament And Of The Council of 24 March 2021 on Control of the acquisition and possession of weapons (codification). Official Journal of the European Union. 6.4.2021. L 115/1. URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021L0555#pk_campaign=doc&pk_medium=tw

Review of European Union Law and EU legal approximation developments and analyses. NEWSLETTER #48 (March-April / Березень - квітень 2021). URL : https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/55-GOEEI/eu-law-and-legal-approximation-review-for-ukraine-a4u-ii-newsletter-no-48.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право