Адміністративно-правове регулювання протидії інформаційно-психологічним операціям на стратегічному рівні

Автор(и)

  • О. Дахно Навчально-науковий інститут інформаційної безпеки та стратегічних комунікацій, кандидат політичних наук , Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0542-1544

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.44

Ключові слова:

інформаційно-психологічна операція, протидія, адміністративно-правове регулювання, стратегічний рівень

Анотація

Статтю присвячено дослідженню адміністративно-правового регулювання у сфері протидії інформаційно-психологічним операціям на стратегічному рівні. Визначено поняття та сутність інформаційно-психологічних операцій. Автором проведено аналіз негативних наслідків та небезпеки інформаційно-психологічних операцій; з’ясовано механізм впливу інформаційно-психологічних операцій на населення, військовослужбовців та інші об’єкти впливу.

Охарактеризовано стратегічний рівень протидії інформаційно-психологічним операціям. Обґрунтовано, що особливістю стратегічного рівня протидії інформаційно-психологічним операціям є те, що інструменти публічного управління, які застосовуються на цьому рівень, спрямовані на досягнення стратегічної мети, яка полягає у створенні стійкого стану інформаційної безпеки та інформаційного суверенітету держави.

Проведено аналіз актів законодавства у сфері адміністративно-правового регулювання протидії інформаційно-психологічним операціям на стратегічному рівні. Визначено зміст та охарактеризовано інструменти протидії інформаційно-психологічним операціям на стратегічному рівні.

На підставі аналізу адміністративного законодавства у сфері регулювання протидії інформаційно-психологічним операціям на стратегічному рівні визначено, що основними інструментами такої протидії є розробка, прийняття та оновлення актів стратегічного характеру, які визначають довгострокове планування у сфері захисту інформаційної безпеки держави як складової національної безпеки, формування адекватної та ефективної у довгостроковій перспективі інформаційної політики у сфері оборони, налагодження публічних комунікацій сектору оборони, удосконалення системи підготовки відповідних фахівців, а також модернізація та запровадження у діяльність державних органів цифрових технологій. Автором обґрунтовано необхідність визначення місця Стратегії інформаційної безпеки та інших актів стратегічного характеру у сфері забезпечення інформаційної безпеки в ієрархії актів планування у сферах національної безпеки та оборони України.

Посилання

Мороз Ю., Твердохліб Ю. Інформаційно-психологічні операції в умовах ведення гібридної війни. Вісник Львівського університету. Серія: Міжнародні відносини. 2016. Вип. 38. С. 97-105.

Про затвердження Концепції стратегічних комунікацій Міністерства оборони України та Збройних Сил України: наказ Міністерство оборони України від 22.11.2017 № 612. URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0612322-17#Text.

Юзова І. Ю., Пацек П. Інформаційно-психологічний вплив противника та протидія йому в умовах ведення гібридних війн. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України, 2020, № 3(40). С. 61-68.

Волошина Н., Дзюба М. Вироблення у майбутніх офіцерів імунітету проти негативного інформаційно-психологічного впливу. Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. 2013. № 30. С. 34-37.

Воробйова І. В., Мацегора Я. В., Приходько І. І. та ін. Інформаційно-психологічна протидія в Національній гвардії України (психологічний аспект) : монографія; за заг. ред. проф. І.І. Приходька; 2-ге вид. Х. : Національна акад. НГУ, 2016. 265 с.

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.

Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text.

Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях: Закон України від 18.01.2018 № 2268-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2268-19#Text.

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України від 05.10.2017 № 2163-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text.

Питання Центру протидії дезінформації: Указ Президента України від 7 травня 2021 року № 187/2021. URL : https://www.president.gov.ua/documents/1872021-38841.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України»: Указ Президента України від 14.09.2020 № 392/2020. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 жовтня 2021 року «Про Стратегію інформаційної безпеки»: Указ Президента України від 28.12.2021 № 685/2021. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/685/2021#n7.

Доктрина публічного спілкування: затверджено Головнокомандувачем Збройних Сил України від 19 вересня 2020 року № ВКП-18(00).01. URL : https://www.mil.gov.ua/content/standarts/doktryna_pyblick_spilk_20200919.pdf.

Про схвалення Стратегії інформаційної реінтеграції Автономної Республіки Крим та м. Севастополя: розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1100-р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1100-2018-%D1%80#Text.

Заборовський В. В. Інформаційно-психологічний вплив на супротивника у війнах: історичний досвід. Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України. Харків, 2020. С. 29-32.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 жовтня 2021 року «Про Концепцію реформування Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України»: Указ Президента України від 22.10.2021 № 544/2021. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/544/2021#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право