Публічна адміністрація як суб’єкт захисту прав пацієнтів медичної сфери

Автор(и)

  • Д. Білий Аспірант 2-го року навчально – наукового інституту «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.37

Ключові слова:

пацієнт, надання медичної послуги, медична допомога, медичні послуги, суб’єкт публічної адміністрації в медичній сфері

Анотація

В даній науковій статті автором здійснено дослідження публічної адміністрації як суб’єкта захисту прав пацієнтів медичної сфери.

З впровадженням реформи системи охорони здоров’я передбачено нове бачення надання медичної допомоги та медичних послуг пацієнтам, запроваджено нові підходи до системи фінансування закладів охорони здоров’я та оплати медичної допомоги та медичних послуг пацієнтами, визначено рівні медичної допомоги залежно від складності, передбачено запровадження страхової медицини та державних гарантій медичного обслуговування населення тощо. Проте  успішна реалізація поставлених цілей та завдань медичної реформи не можлива без наявності нормативно-правового підґрунтя та систематичної та злагодженої діяльності уповноважених суб’єктів публічної адміністрації в досліджуваній сфері адміністрування.

Основним завданням публічного управління медичною сферою є забезпечення орієнтованої на пацієнта системи, забезпечення справедливого загального охоплення послугами охорони здоров’я всього населення країни.

Система органів публічної адміністрації, які захищають права пацієнтів має ієрархічну структуру. Наявність електронних баз даних пацієнтів, лікарських засобів та препаратів, електронної системи охорони здоров’я сприяє різносторонній взаємодії компетентних суб’єктів щодо забезпечення прав, свобод, інтересів пацієнтів під час реалізації їхнього конституційного права на охорону здоров’я.

Ключовим є момент притягнення винних посадових, службових осіб та працівників закладів охорони здоров’я до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної та цивільної відповідальності у разі порушення прав пацієнтів, тобто щоб дані норми мали не декларативний характер, а були дієвим механізмом захисту прав пацієнтів.

Визначено, що публічна адміністрація як суб’єкт захисту прав пацієнтів медичної сфери – це система органів виконавчої влади та органів, які виконують делеговані повноваження в сфері охорони здоров’я, метою діяльності яких є гарантування конституційного права на охорону здоров’я, забезпечення своєчасного, безперервного, високопрофесійного надання пацієнтам послуг в сфері охорони здоров’я у випадку їх звернення до закладів системи охорони здоров’я, а також притягнення осіб, які порушують права пацієнтів до юридичної відповідальності.

Посилання

Неугодніков А. Публічне адміністрування в сфері охорони здоров’я. Юридичний вісник, 2019. №3. С.63-69. URL: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/908124.pdf

Самофалов Д. О. Упровадження електронної системи охорони здоров’я як складник публічного управління охороною здоров’я: світовий досвід. Державне управління та місцеве самоврядування, 2020. Вип. 1 (44). С.92-99. URL: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik_dums/2020/2020_01(44)/14.pdf

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року №254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України, 1996. № 30. Ст. 141.

Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання: Постанова Верховної Ради України від 29 серпня 2019 року № 19-IX. Відомості Верховної Ради, 2019. № 35. Ст.147.

Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27 лютого 2014 року № 794-VII. Відомості Верховної Ради, 2014. № 13. Ст.222.

Положення про міністерство охорони здоров’я України: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 267. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/267-2015-%D0%BF#Text

Про затвердження Положення про Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 647. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/647-2015-%D0%BF#Text

Фальшиві ліки в Україні: як відрізнити і що підробляють найчастіше? URL: https://www.dw.com/uk

Про утворення Національної служби здоров’я України: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1101. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1101-2017-%D0%BF#Text

Про Рахункову палату: Закон України від 2 липня 2015 року № 576-VIII. Відомості Верховної Ради України, 2015. № 36. Ст.360.

Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19 листопада 1992 року № 2801-XII. Відомості Верховної Ради України, 1993. № 4. Ст.19.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право