До питання системи громадського здоров’я в Україні

Автор(и)

  • А. Берзіна Кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри судової медицини та медичного права , Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9885-309X

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.36

Ключові слова:

громадське здоров’я, охорона здоров’я, медичне право, ризики громадського здоров’я

Анотація

Наукова стаття присвячена дослідженню важливого питання громадського здоров'я в Україні. Здоров'я нації на сьогодні є пріоритетним напрямком реформування сфери охорони здоров’я як щодо фінансування, так і щодо нормативного регулювання. Зумовлена така ситуація, в першу чергу, пандемією COVID-19. У роботі дається визначення поняття “громадське здоров’я” та його нормативні орієнтири.  Аналізується законодавство в сфері охорони здоров’я в частині забезпечення функціонування системи громадського здоров’я. Громадське здоров’я розглядається як система заходів, направлених на профілактику захворювань, фізичних та психологічних станів, збільшення тривалості  та якості життя завдяки епідеміологічному нагляду за індикаторами здоров’я. Окреслюються чинники, які зумовлюють актуальність питання громадського здоров’я на сучасному етапі розвитку України. Акцентована увага на епідеміологічний нагляд як складову громадського здоров’я, на профілактику захворювань. В статті розглядаються ризики для здоров’я як ймовірність настання небажаних наслідків для здоров’я (у тому числі смерті), що настає за наявності чинників фізичного, біологічного чи будь-якого іншого походження, у тому числі невідомого характеру.  Зроблено пропозиції щодо першочергових кроків системного оновлення нормативного регулювання сфери громадського здоров’я. Таке регулювання повинно здійснюватися із урахуванням досвіду боротьби з COVID-19 на вмінні відстежувати показники та ризики громадського здоров’я як на національному, так і на міжнародному рівні; на регулюванні надзвичайних ситуацій в сфері громадського здоров’я. І робити це потрібно з акцентом на компетенції органів державної влади у сфері громадського здоров’я. Громадське здоров’я повинно стати пріоритетним в питанні реалізації політики в сфері охорони здоров’я, що дозволить у перспективі зменшити навантаження на систему громадського здоров’я. 

Посилання

Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», яка запустила реорганізацію Державної санітарно-епідеміологічної служби України, ліквідацію Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань та утворенню Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів: постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 / Кабінет Міністрів України. Офіційний вісник України. 2014 р. № 74. Ст. 57.

Демченко І.С. Громадське здоров’я: міжнародно-правові підходи до визначення. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2018. № 2. С. 53-58.

Основи законодавства України про охорону здоров'я : Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII /Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 4. Ст.19.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління сферою охорони здоров’я та забезпечення медичного обслуговування населення : Закон України від 15.12.2021 № 1962-IX / Верховна Рада України. Урядовий кур'єр. 2022 . № 9.

Ashton, John. Acheson: a missed opportunity for a new public health. British Medical Journal. 1988. № 296. P. 231–232.

Громадське здоров'я : підручник для студ. вищих мед. навч. закладів / В.Ф. Москаленко та ін. Вид. 3. Вінниця : Нова Книга, 2013. 560 с.

Проект Закону України «Про систему громадського здоров’я» № 1708-ІХ від 07.09.2021 / Верховна Рада України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70025 (дата звернення 02.02.2022).

Стратегія розвитку охорони здоров’я 2030 / Міністерство охорони здоров’я України. URL: https://moz.gov.ua/strategija (дата звернення 02.02.2022).

Слабкий Г.О., Миронюк В.І., Качала Л.О. Основні терміни, які вживаються у сфері громадського здоров’я. Україна. Здоров’я нації. 2017. № 3 (44). С. 235–244.

Кодекс цивільного захисту України : Кодекс України від 02.10.2012 № 5403-VI / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради. 2013. № 34-35. Ст.458.

The World Factbook // Central Intelligence Agency. 2020. URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/346rank.html#UP (дата звернення 02.02.2022).

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ds/kpops/kpops_u/arh_kpops2020_u.html (дата звернення 02.02.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право