Свобода вибору в контексті права на працю (за п. 1 ст. 40 КЗпП України)

Автор(и)

  • А. Андрушко Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри трудового, земельного та господарського права Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0346-7234

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.32

Ключові слова:

свобода вибору, право на працю, трудові правовідносини

Анотація

У площині трудового права висвітлюється проблема свободи вибору в контексті права на працю, яка осягається через вольове рішення людини, спрямоване на самовизначення щодо тієї чи іншої можливості, що має правове значення з усвідомленням власної відповідальності за наслідки. У силу цього свобода вибору у контексті права на працю розглядається як процес формування особистості у сфері праці через самого себе, завдяки власній волі щодо трудової діяльності. Теоретичне дослідження свободи вибору у контексті права на працю проводиться на прикладі розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу за п. 1 ст. 40 КЗпП України. Обґрунтовується, що свобода вибору у праві на працю при розірванні трудового договору за п. 1 ст. 40 КЗпП України забезпечується тим, що працівник має право обирати роботу зі всіх вакансій, які існують на підприємстві, незалежно від того, в якому структурному підрозділі він працював, а також будь-яку іншу роботу, у тому числі і роботу за строковим трудовим договором. Наголошується, що межі свободи вибору працівника серед вакансій, які пропонуються роботодавцем у тому, що він може обрати тільки таку, яка відповідає його освіті, кваліфікації, досвіду. Тому, якщо на момент скорочення на підприємстві у штатному розписі є вакантні посади, проте посадові інструкції цих посад передбачають для претендентів наявність відповідного рівня освіти, спеціальних кваліфікаційних вимог, досвіду роботи тощо, яких у працівника, з яким розривають трудовий договір за п. 1 ст. 40 КЗпП України немає, роботодавець не зобов’язаний пропонувати такі посади працівнику. Підкреслюється, що свобода вибору в аспекті поворотного прийняття на роботу може бути реалізована за умови прийняття власником працівників аналогічної кваліфікації. Обґрунтовується, що свобода вибору роботодавця полягає у доцільності застосування п. 1 ст. 40 КЗпП України та передбачає його суб’єктивне право приймати рішення щодо ефективного розвитку підприємства, установи, організації, проте такі рішення не можуть виходити за межі його повноважень, визначені нормативними актами та статутом юридичної особи.

Посилання

Энциклопедия эпистемологии и философии науки / под ред. И. Т. Касавина. Москва : Канон, 2009. 1248 с.

Экономика и право. Энциклопедический словарь Гоблера. Москва, 1998. 432 с.

Юридична енциклопедія / за ред. Ю. С. Шемшученка. В 6-ти т. Київ, 1998. Том 1. 744 с.

Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. Ю. С. Шемшученка. Київ, 2012. 1020 с.

Аристотель. Никомахова этика. Сочинения в 4 т. Москва, 1984. Т. 4. 294 с.

Rist J. M. Prohairesis: Proclus, Plotinus et alii. Rist J.M. Platonism and its Christian Heritage. L. Variorum Reprints, 1985. P. 103–117.

Кант І. Критика чистого розуму. Київ, 2004. 240 с.

Гулыга А. В. Немецкая классическая философия. Москва, 2001. 437 с.

Сартр Ж.-П. Экзистенциализ — это гуманизм / пер. с фр. М. Грецкого. Москва, 1953. 42 с.

Руткевич А. М. «Понимающая психология» К. Ясперса. История философии. 1997. № 1. С. 34–37.

Про практику розгляду судами трудових спорів. Постанова ПВСУ від 06.11.1992 р. № 9. Верховна Рада України. Законодавство України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-92.

Андрушко А.В. Розірвання трудового договору за п. 1 ст. 40 КЗпП України. URL : https://advokatpost.com/rozirvannia-trudovoho-dohovoru-za-p-1-st-40-kzpp-ukrainy-okremi-aspekty-sudovoi-praktyky-advokat-alla-andrushko/

Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. Москва, 1953. 848 с.

Мочерний С. В. Економічна енциклопедія: У 3-х т. Київ, 2002. Т. 3. 951 с.

Масалаб Р. Н. Використання показників продуктивності праці в управлінні господарською діяльністю підприємства. Автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.06.01. Донецьк, 2003. 20 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Номер

Розділ

Розділ 5. Трудове право; право соціального забезпечення