Процесуальна форма розгляду справ про визнання правочинів боржника недійсними у справі про банкрутство

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.31

Ключові слова:

банкрутство, неплатоспроможність, концентрація спорів, визнання правочину недійсним, відокремлене провадження

Анотація

Відкриття провадження у справі про банкрутство щодо боржника суттєво змінює як правовий режим майна такого боржника, так і процедуру розгляду спорів, стороною в яких є боржник. Відповідно до принципу концентрації всіх майнових спорів у межах справи про банкрутство, господарський суд, який розглядає таку справу, вирішує всі спори за участю боржника. Важливе місце серед цих спорів займають справи про визнання правочинів боржника недійсними.

Стаття присвячена дослідженню процесуальної форми розгляду справ про визнання правочинів боржника недійсними у справі про банкрутство. Автором проаналізовано поняття господарської процесуальної форми та її співвідношення із процедурою розгляду справ про банкрутство, досліджено характерні ознаки провадження у справі про банкрутство та виявлено їх дію у відокремлених провадженнях, у межах яких вирішуються спори про визнання правочинів боржника недійсними.

Метою статті є дослідження процесуальної форми розгляду справ про визнання правочинів боржника недійсними у справі про банкрутство та виокремлення особливостей розгляду справ про визнання правочинів боржника недійсними у межах справи про банкрутство.

Справи про банкрутство є формою господарського процесу. Тому їх розгляд здійснюється не лише на підставі норм спеціального акту – Кодексу України з процедур банкрутства, але і на підставі загальних положень Господарського процесуального кодексу України.

За результатами проведеного дослідження автор доходить висновку, що позови про визнання недійсними правочинів боржника у справах про банкрутство розглядаються у відокремленому провадженні у межах справи про банкрутство. Про рішення розглядати позов про визнання правочину боржника недійсним господарський суд зазначає в ухвалі про відкриття провадження у справі.

Важливо розмежовувати учасників справи про банкрутство загалом та учасників таких «міні-проваджень» з оскарження правочинів боржника – у першу чергу, для правильного визначення кола учасників справи та суб’єктів, що мають право на оскарження судових рішень, прийнятих за результатами розгляду таких справи.

Посилання

Жуков С. В. Ліквідаційна процедура банкрутства юридичних осіб відповідно до кодексу України з процедур банкрутства : наук.-практ. посіб. Київ : Алерта, 2021. 292 с.

Таликін Є. А. Визначення поняття господарської процесуальної форми. Форум права. 2011. № 4. С. 723–728.

Радзивілюк В., Поляков Р. Проблеми застосування господарсько-процесуальних норм у процедурі банкрутства (неплатоспроможності). Право України. 2020. № 7. С. 147–158.

Господарський процесуальний кодекс України : Закон України від 06 листопада 1991 року. № 1798-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 6. Ст. 56.

Бутирський А. А. Правове регулювання принципів здійснення правосуддя в адміністративному та господарському судочинстві. Судова апеляція. 2010. № 2. С. 33–40.

Джунь В. В. Інститут неспроможності: світовий досвід розвитку і особливості становлення в Україні : Монографія. Видання друге, виправлене і доповнене. К. : Юридическая практика, 2006. 384 с.

Пригуза П. Д., Пригуза А. П. Науково-практичний коментар Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» у редакції з 18 січня 2013 року (доктринальне тлумачення норм права неплатоспроможності та статей 1-21). Херсон : Видавництво «ТДС», 2013. 304 с.

Поляков Р. Б. Інститут банкрутства (неплатоспроможності) в юридичній доктрині України : монографія. Запоріз. нац. ун-т. Київ : Юрид. вид-во «Право України», 2021. 312 с.

Бутирська І. Провадження у справах про банкрутство як особливий вид провадження у господарському судочинстві. Право України. 2021. № 4. С. 23–32.

Поляков Б. Як оскаржити судові акти в процедурі банкрутства? Закон і бізнес. 12.01–17.01.2020. URL: https://zib.com.ua/ua/140847.html (дата звернення: 25.12.2021).

Бутирський А. А. Проблемні питання реалізації майна банкрута у ліквідаційній процедурі. Економіка та право. 2019. № 2. С. 78–83.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Номер

Розділ

Розділ 4. Господарське право, господарсько-процесуальне право