Конституція як установчий документ щодо економічної системи суспільства

Автор(и)

  • І. Пустовалова Аспірантка Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7414-6748

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.10

Ключові слова:

конституція, конституційні засади економічної системи, установча функція конституції, економічна функція конституції, засади конституційного ладу

Анотація

У статті розглядаються потенційні можливості конституції щодо встановлення засад економічної системи суспільства, розкривається відповідний нормативний інструментарій, за допомогою якого відбувається конституціоналізація економічної системи, а також з’ясовується те, як системоутворюючі (установчі) норми, що стосуються економічної системи, були представлені в конституціях різних «поколінь». За результатами дослідження обґрунтовано висновок про те, що вплив конституції на економіку найбільш відчутно проявляється на перетині установчої та економічної функцій конституції. Автор стверджує, що реалізація установчої функції конституції щодо економічної системи країни здійснюється через низку так званих спеціалізованих норм або нетипових правових приписів. Зокрема, встановлення (заснування) економічної системи на рівні основного закону здійснюється за допомогою норм-цілей, норм-завдань і норм-принципів. Усі ці норми мають системоутворюючий (установчий) характер щодо економічної системи та надають загального цілеспрямованого характеру правозастосовному процесу у цій сфері. У статті наголошується, що системоутворюючі (установчі) норми, котрі стосуються економічної системи, можуть бути представлені у преамбулі конституції, а також структурних частинах, присвячених засадам конституційного ладу чи спеціально конституційним засадам економічної системи країни. Автор доводить, що системоутворюючі (установчі) норми, котрі стосуються економічної системи, найбільш широко представлені в конституціях, які були прийняті в період від завершення Другої світової війни і дотепер, тобто в конституціях третього і четвертого поколінь. Це зумовлено посиленням державного впливу на економіку, ускладненням економічної політики держави і відповідним розширенням предмета конституційно-правового регулювання.

Посилання

Тодыка Ю. Н. Конституция Украины: проблемы теории и практики: монография. Харьков: Факт, 2000. 608 с.

Конституция в ХХІ веке. Сравнительно-правовое исследование: монография / отв. ред. В. Е. Чиркин. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2011. 656 с.

Конституция в ХХІ веке: сравнительно-правовое исследование / отв. ред. В.Е. Чиркин. Москва: Норма, ИНФРА-М, 2011. 656 с.

YN. The Constitution - economic rights and opportunities. The Christian Science Monitor. March 3, 1987. URL: https://www.csmonitor.com/1987/0303/ econst.html

Kay R. S. Constituent Authority. The American Journal of Comparative Law. Vol. 59, No. 3 (Summer 2011), pp. 715-761.

Rabie M. A. Theory of Sustainable Sociocultural and Economic Development. London: Palgrave Macmillan, 2016. 243 р.

Лощихін О. М. Конституційна економіка та економічні функції сучасної держави в умовах глобалізації: концептуальний аспект. Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. 2018. Vol. 26 (2). P. 239-246. URL: https://farplss.org/index.php/journal/ article/view/337/306

Левакин И. В., Юртаева Е. А. «Экономические конституции» в контексте эволюции государств и народов. Genesis: исторические исследования. 2018. № 4. С. 20-43. URL: https://nbpublish.com/library_read_ article.php?id=24782

Башкатов А. Д. Свобода экономической деятельности как основа конституционного строя России: содержание, гарантии, правовые ограничения: дисс.. канд. юрид. наук: 12.00.02. Орел, 2020. 202 с.

Кривицький Ю. В. Спеціалізовані норми права в механізмі правового регулювання: дис… канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2010. 260 с.

Погребняк С. П. Спеціалізовані норми права: природа, особливості та значення в правовому регулюванні. Загальна теорія держави і права: підручник / за ред. М.В, Цвіка, О.В. Петришина. Харків: Право, 2009. С. 239-242.

Скупінський О. В. Конституційно-правові засади економічної системи України: дис… канд. юрид. наук: 12.00.02. Харків, 2011. 214 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право