Освіта як основа правосвідомості в Першій Чехословацькій Республіці (1918-1938)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.6

Ключові слова:

релігійна освіта, світська освіта, міжкультурний діалог, культурно-освітній процес, правова культура

Анотація

Метою роботи є з’ясування місця та ролі релігійної та світської освіти у процесі міжкультурного діалогу у формуванні правової культури перехідного періоду в державі, зокрема періоду діяльності Першої Чехословацької Республіки. Методологічною основою – основою методології дослідження є загальнотеоретичні методи, принципи та підходи до визначення конституційно-правового закріплення державного та церковного статусу в Першій Чехословацькій Республіці. Зокрема, для дослідження понятійного апарату, визначеного темою статті, використано формально-логічний метод. Для порівняльного аналізу правової культури та правосвідомості Першої Чехословацької Республіки використовуються функціонально-порівняльно-правові методи. У процесі вивчення правової культури та правосвідомості як елемента культури в державі використовувався структурно-функціональний метод. Найважливішим є історико-ретроспективний метод. Цей метод дозволив конкретизувати вищезгаданий методологічний принцип історизму та пізнати закономірності генезису правової культури та правосвідомості в Першій Чехословацькій Республіці. Наукова новизна полягає в системному аналізі факторів, що впливають на культурно-освітній процес у формуванні почуття справедливості громадян. При цьому вперше було встановлено, що основним чинником історико-культурного процесу в Першій Чехословацькій Республіці, формування правової культури та правосвідомості був католицизм. Саме він також вплинув на конституційно-правове закріплення права на освіту і виховання, відбулася зміна виховного ідеалу: духовне життя людини стало предметом поглибленого вивчення і набуло найвищого пріоритету релігійного значення. Висновки. У Першій Чехословацькій Республіці культурно-освітній процес слугував парадигмою міжкультурного діалогу для людей різного етнічного, мовного та релігійного походження. Роль освіти в цьому контексті визначається як стратегічний ресурс підвищення добробуту особистості у формуванні толерантності та взаємоповаги у процесі дотримання основних прав і свобод громадян. Міжкультурний діалог у даному випадку — це поєднання компонентів, зокрема духовної та світської освіти, у формуванні в людини поваги до мови, релігії, культури, світогляду.

Посилання

Babi M. Incorporation of the religious component into the system of public education in Ukraine: state, problems. Religious panorama. K., 2003. No. 12 (40). Pp. 49-53 [in Ukrainian].

Gromovchuk M.V. State-Church Relations in the First Czechoslovak Republic: Constitutional-Legal Aspect. dis Cand. jur sciences Special 12.00.02. - a constitutional right; municipal law. Uzhgorod 2015. 210 p. [in Ukrainian].

Vygovsky L. Educational and educational function of religion (on the example of the Podillya region). State-Church Relations in Ukraine: Regional Aspects. Scientific collection. Khmelnytsky: HIRUP, 2003. P. 80-83. [in Ukrainian].

Gertry V. Freedom and the moral law of Thomas Aquinas. Questions of philosophy. 1994. No. - C. 87-101. [in Russian].

Lagodich M. Location and role of religious education in civil society. Scientific herald of Chernivtsi University. Collection of scientific works. Chernivtsi: Gold Lithavers, 2004. 203-204. Philosophy. P.131-135. [in Ukrainian].

Gromovchuk M.V. Legal regulation of education and the church in Transcarpathia in the 20-30th years of the twentieth century. Princípy v práve: zborník 187 príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. May 14-th. Bratislava 2015. S. 62-65. [in Ukrainian].

Encyclopedia of Ukrainian Studies: 2 t. / Ch. edit V. Kubiyovych. Munich; New York: Young Life, 1949. T.I: General Part. Ch. 3 1949. 1230 p. [in Ukrainian].

Halo František X. Fenomén Vatikán. Brno: Centrum pro studio de mokracie a kultury, 2004. [in Czech].

Kuchma L. Ukraine is not Russia. M .: Time, 2003. 560 pp. [in Ukrainian].

Delibaltova Yu.V. Schools in Subcarpathian Rus in 1919-1929. Scientific herald of Uzhgorod University, series "History", issue 1 (32), 2014. pp. 25-30. [in Ukrainian].

Pekar A. Essays on the history of the Transcarpathian Church. Rome, 1967. 241p. [in Ukrainian].

Gromovchuk M.V. Church education in Transcarpathia during the First Czechoslovak Republic. Materials of the 69th Final Conference of the Faculty of Law of the Faculty of Law "Uzhhorod National University" (February 25, 2015) Uzhgorod: Faculty of Law, State University "Uzhhorod National University", 2015. pp. 25-28. [in Ukrainian].

Ganchin V. Yu. Some historical-legal aspects of the linguistic issue in Transcarpathia. Ukrainian language in Transcarpathia in the past and today: Materials of the scientific and practical conference (Uzhgorod, May 5-6, 1992) Uzhgorod, 1993. pp. 23-30. [in Ukrainian].

Ferenc P. Ethno-national orientation of Ukrainians of Transcarpathia in the 20-30's of the twentieth century. Mukachevo: Carpathian Tower, 2005. 216 p. [in Ukrainian].

Lajun Yu.Yu. National Policy of Czechoslovakia in Subcarpathian Rus 1919-1923. Scientific herald of Uzhgorod University, series "History", edition. 1 (32), 2014. P. 89-97. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право