Розпорядження комунальним майном: актуальні принципи

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.5

Ключові слова:

територіальна громада, місцевий уряд, комунальна власність, спільна комунальна власність

Анотація

Досліджено теоретичні та практичні особливості управління комунальною власністю відповідно до чинного законодавства України. Підтримано позицію щодо необхідності якісного розширення змісту існуючих принципів управління комунальною власністю. Автор вважає, що формування ефективного місцевого самоврядування в рамках мети запровадженої в Україні адміністративно-територіальної реформи потребує, серед іншого, врахування загальних засад господарської діяльності, у тому числі більшої диспозитивності у прийнятті рішень. -виготовлення органами місцевого самоврядування.
Виявлено прогалини в межах, визначених чинним законодавством щодо управління майном комунальної власності у співвідношенні з підходами до здійснення підприємницьких відносин в Україні.
Аналіз чинної законодавчої бази, що регулює межі та порядок прийняття рішень щодо управління комунальним майном, виявив відсутність декларативних правил, які визначають передумови та порядок передачі об’єктів комунальної власності із спільної власності територіальних громад України. Автор висловив думку, що існуючий порядок управління об’єктами права власності територіальних громад, як елемент повноважень власника майна, стримує дію закріпленого в Конституції України принципу матеріально-фінансової самостійності місцевого самоврядування. .
Встановлено, що одним із ключових критеріїв, яким повинні керуватися суб'єкти, уповноважені управляти комунальним майном, є соціальна спрямованість при прийнятті будь-яких організаційно-ділових рішень.
Ідея аутсорсингу як одного з найбільш прагматичних шляхів підвищення ефективності управління комунальною власністю підтримується з огляду на його широкий спектр оптимізаційних властивостей. Автор також відзначив можливість розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування щодо управління спільним майном територіальних громад у контексті договірних відносин, що встановлюються на основі добровільної співпраці та взаємної відповідальності.

Посилання

Kontseptsiia reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini vid 01.04.2014 №333-р URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#Text

Holub V. V. Upravlinnia vlasnistiu terytorialnykh hromad v Ukraini z urakhuvanniam svitovoho dosvidu URL: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2009/2009-03(3)/09gvfusd.pdf

Didenko Ye. O., Voloshenko O.O. Pidvyshchennia efektyvnosti upravlinnia munitsypalnoiu vlasnistiu. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1031

Zakon Ukrainy «Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini» vid 21.05.1997 № 280/97-ВР URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text

Konstytutsiia Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

Zakon Ukrainy «Pro peredachu obiektiv prava derzhavnoi ta komunalnoi vlasnosti» vid 03.03.1998 № 147/98ВР URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/147/98-%D0%B2%D1%80#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право