Генезис категорії обов’язку крізь призму політико-правових поглядів мислителів Стародавнього Китаю

Автор(и)

  • В. Галас Кандидат історичних наук, доцент, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine
  • Т. Попович Доцент кафедри теорії та історії держави і права ДВНЗ «Ужгородський національний університет» кандидат юридичних наук, доцент, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8333-3921
  • Ю. Телеп Асистент кафедри теорії та історії держави і права ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8045-068X

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.3

Ключові слова:

обов’язки, ритуал, Стародавній Китай, даосизм, конфуціанство, китайський легізм

Анотація

Наведена стаття являє собою комплексне дослідження категорії обов’язку у політико-правовій думці Стародавнього Китаю. Автори доходять висновку, що у найдавніших політико-правових джерелах Стародавнього Китаю панує теократичне сприйняття категорії обов’язку, яке завершується з появою класичної китайської політико-правової традиції, що пропонує більш раціональне осмислення даної категорії. 

Перший філософський трактат, що звертається до категорії обов’язку є «Шу-цзін», проте у ньому не розкривається природа обов’язку, натомість перераховуються конкретні обов’язки держави та чиновників у напрямку організації суспільства. У цьому контексті обов’язок виступає у якості принципу, максими поведінки морального та юридичного порядку.

У статті зазначено, що у Конфуція обов’язок є складовою моралі та детермінований соціальним статусом людини. Відповідно до вчення Конфуція, якщо представникам соціальної верхівки не властиво почуття обов’язку, то вони можуть влаштувати заколот, представники ж нижчих прошарків населення, за умови відсутності у них почуття обов’язку, схильні займатись розбоєм. Таким чином, автори доходять до думки про те, що саме додержання обов’язків є запорукою суспільного спокою в уявленнях Конфуція.

У дослідженні зауважено, що поступово вчення про обов’язки трансформувалось із загально філософського осмислення в політичну та правову площину з метою ефективного втілення останнього в практику державного управління. Послідовники Конфуція відстоюють симбіоз ритуалу та обов’язку, вважаючи, що з їх допомогою встановлюється суспільний порядок, а без них людське суспільство не змогло б існувати. Разом з тим, автори зупиняються на розгляді вчення легізму, представники якого намагались сформувати інститут обов’язків як юридичну категорію.

Посилання

Древнекитайская философия: Собрание текстов в двух томах / ред. Л. В. Литвинова. Т.2. М.: «Мысль», 1973. 385 с.

Древнекитайская философия: Собрание текстов в двух томах / ред. Л. В. Литвинова. Т.1. М.: «Мысль», 1972. 363 с.

Конфуций Уроки мудрости: Сочинения. М.: Издательство Эксмо-Преса. Харьков, 1999.958 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень