Особливості проходження дипломатичної служби громадянами України

Автор(и)

  • В.В. Гецко к.ю.н., доцент кафедри міжнародного права ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.66.44

Ключові слова:

дипломатична служба, дипломатичні посади, працівник, дипломатичні установи

Анотація

У статті досліджено особливості проходження дипломатичної служби громадянами України. Виявлено, що в Україні реформування дипломатичної служби фрагментарно відбувалося з проголошенням незалежності, водночас саме з прийняттям у 2018 році Закону України «Про дипломатичну службу» завершився важливий етап її європеїзації.

Встановлено, що дипломатичною є така державна служба, що має особливий характер і зміст якої полягає у професійній діяльності посадових осіб дипломатичної служби щодо реалізації зовнішньої політики України, захисту національних інтересів нашої держави у сфері міжнародних відносин, а також прав та інтересів резидентів України за кордоном. Не дивлячись на інноваційні підходи, закладені у Законі України «Про дипломатичну службу» у науковій літературі часто зустрічається критика дипломатичної служби в Україні з огляду на специфічні умови її формування у пострадянський період, збереження рис радянської дипломатії, у тому числі лінійний характер управління, обмежений обіг інформації, а також низький рівень її захисту.

Встановлено, що з огляду на специфіку дипломатичної служби, важливим було на рівні закону встановити особливі вимоги до претендентів на посаду, а саме: спеціальні та загальні вимоги професійної компетентності, відповідність загальним вимогам як для всіх публічних службовців, відповідність спеціальним вимогам (наявність вищої освіти (ступінь магістра), відповідний рівень професійної компетентності, згідно вимог МЗС України; знання іноземних мов у обсязі, що потрібний для виконання посадових обов’язків і т.п.).

Обґрунтовано, що дипломатична служба є особливим видом публічної служби та характеризується відповідною специфікою та підвищеними вимогами до осіб, які претендують обіймати посади дипломатичних службовців. Особливість дипломатичної служби зумовлена спеціальними завданнями, що стоять перед нею, у тому числі щодо реалізації зовнішньої політики України, захисту національних інтересів нашої держави у сфері міжнародних відносин, а також прав та інтересів резидентів України за кордоном. У зв’язку з цим, вимоги до осіб, які претендують обіймати посади дипломатичних службовців поділено на дві групи: загальні (вимоги як для всіх публічних службовців) та спеціальні (щодо професійних компетентностей, обумовлених завданнями, які поставлені перед дипломатичною службою).

Посилання

Федчишин С. А. Дипломатична служба України: проблеми теорії, організації та правового забезпечення. Київ, 2021. 528 с.

Гуменюк Б. І. Дипломатична служба: правове регулювання : навч. посібник. К.: Либідь, 2007. 224 с.

Сардачук П. Д. Дипломатичне. представництво: організація і форми роботи: навчальний посібник. К., 2008. 176 с.

Полтавець Т. Дипломатична служба в Україні та за кордоном. Громадська думка про правотворення. 2018. № 8 (152). С. 11–14.

Іншин М. І. Правове регулювання службово-трудової діяльності державних службовців як особливої категорії зайнятого населення України : навч. посіб. Х. : ФІНН, 2010. 672 с.

Рогач О. Я., Менджул М. В. Припинення трудових відносин з ініціативи працівника-внутрішньо переміщеної особи та роботодавця. Публічне право. 2017. № 1. С. 184 - 190.

Про дипломатичну службу: Закон України від 07.06.2018 № 2449-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2449-19#Text (дата звернення: 01.09.2021).

Посольства України у світі: які країни мають наші диппредставництва, а в яких досі немає послів. URL: https://www.slovoidilo.ua/2019/10/22/infografika/polityka/posolstva-ukrayiny-sviti-yaki-krayiny-mayut-nashi-dyppredstavnycztva-a-yakyx-dosi-nemaye-posliv (дата звернення: 01.09.2021).

Кулеба анонсував відкриття трьох посольств і трьох генконсульств України. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3202745-kuleba-anonsuvav-vidkritta-troh-posolstv-i-troh-genkonsulstv-ukraini.html (дата звернення: 01.09.2021).

Українська громада в країнах світу / Міністерство закордонних справ. URL: https://mfa.gov.ua/dvostoronnye-spivrobitnictvo/zakordonni-ukrayinci/ukrayinska-gromada-v-krayinah-svitu (дата звернення: 01.09.2021).

Палагусинець Р. В. Роль дипломатичної служби в формуванні ефективного державного управління зовнішньою політикою держави. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 2. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/2_2020/40.pdf (дата звернення: 01.09.2021).

Селецький О.В. Дипломатична служба як особливий різновид суспільно-корисної праці. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2013. Випуск 6. Том. 2. С. 50-53.

Про затвердження вимог до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорій «Б» і «В»: наказ МЗС України від 18.09.2019 № 425. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z1073-19#Text (дата звернення: 01.09.2021).

Про затвердження Порядку формування і здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті та оплати інших витрат працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.12.2020 № 1288. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1288-2020-%D0%BF#Text (дата звернення: 02.09.2021).

Про Положення про закордонні дипломатичні установи України: Указ Президента України від 15 березня 2021 року № 99/2021. URL: https://www.president.gov.ua/documents/992021-37357 (дата звернення: 03.09.2021).

Вячеслав Ціватий. Зовнішня політика і дипломатія США ХХІ століття: інституціонально-кадровий і регіональний аспекти. С. 246. URL: http://www.americanstudies.history.knu.ua/wp-content/uploads/2017/01/%D0%A6%D1%96%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%92..pdf (дата звернення: 03.09.2021).

Федчишин С. А. Оцінювання результатів службової діяльності посадових осіб дипломатичної служби України: пропозиції щодо вдосконалення. Прикарпатський юридичний вісник. 2020. Випуск 2(31). С. 131-137.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-29