Міжнародно-правові стандарти організації та функціонування прокуратури

Автор(и)

  • Ю.Д. Макосій аспірант кафедри конституційного права та порівняльного правознавства Ужгородського національного університету, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.66.42

Ключові слова:

прокуратура, розподіл державно-владних повноважень, міжнародні стандарти, Рада Європи

Анотація

У статті розглянуто базові міжнародно-правові стандарти організації та функціонування прокуратури. Визначено, що прокуратура поза межами кримінального судочинства почала відігравати роль допоміжного призначення, у той час як органи державної влади та місцевого самоврядування були наділені правом самостійного звернення до суду. Зазначено, що Україна є учасником Статуту та  членом Ради Європи, а тому взяла на себе зобов’язання щодо визнання  принципів верховенства  права  та  здійснення  прав людини і основних свобод (стаття 3 Статуту), є здатною і має бажання виконувати такі зобов’язання (стаття 4 Статуту). Вказано на те, що модернізація конституційно-правового статусу прокуратури відбувається у зв’язку із існуванням ряду зобов’язань Української держави перед Радою Європи. Звертається увага на ключові акти міжнародного рівня, котрі стосуються організації та функціонування прокуратури, визначено основні їх положення у контексті здійсненого аналізу. Підтримано доцільність оптимального розмежування компетенції між прокурором (як адміністративним агентом виконавчої чи законодавчої влади) та судовою владою. Вказується на те, що Європа все дедалі більше і більше розвивається, громадяни є мобільними, внаслідок чого неминуче зазнають впливу різних правових систем, а тому стратегічно важливим видається досягнення гармонізації систем кримінального судочинства членів Ради Європи. Така гармонізація є корисною з огляду на доцільність збереження ефективності систем кримінального судочинства із урахуванням викликів міжнародної організованої злочинності. Встановлено, що реформування конституційно-правового статусу прокуратури в Україні відповідно до взятих на себе зобов’язань перед Радою Європи необхідно розпочати із поетапного вирішення комплексу питань відповідності української прокуратури міжнародним стандартам. Наголошено, що в Українській державі прокуратура займає важливе місце у системі органів державної влади, оскільки її діяльність абсорбує у собі два амбівалентні компоненти, котрі імплікативно доповнюють один одного – забезпечення законності та охорона правопорядку.

Посилання

Берназюк Я. Міжнародні стандарти участі прокурора у судовому провадженні поза межами кримінального процесу. 11 червня 2020 р. Судова влада України. URL: https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/zmi/952570 (дата звернення: 12.08.2021 р.)

Закону України «Про приєднання України до Статуту Ради Європи». Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1995. N 38. Ст.287.

Статут Ради Європи. Лондон. 1949. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_001#Text (дата звернення: 12.08.2021 р.)

Recommendation 1604 «Role of the public prosecutor’s office in a democratic society governed by the rule of law». URL: http://assembly.coe.int/nw/xml/xref/xref-xml2html-en.asp?fileid=17109&lang=en (дата звернення: 12.08.2021 р.)

Рекомендація Парламентської асамблеї Ради Європи № 1622 (2003). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_609#Text (дата звернення: 12.08.2021 р.)

Резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи № 1466 (2005). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_611#Text (дата звернення: 12.08.2021 р.)

Резолюція 1755 (2010) Парламентської Асамблеї Ради Європи "Функціонування демократичних інституцій в Україні" URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a19#Text (дата звернення: 12.08.2021 р.)

Рекомендація Rec (2000) 19 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо ролі прокуратури в системі кримінального правосуддя. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/Rec_2000_19_2000_10_6.pdf (дата звернення: 12.08.2021 р.)

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-29

Номер

Розділ

Розділ 10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура