Роль маргіналізації суспільства у поширенні злочинності

Автор(и)

  • В. І. Тимошенко доктор юридических наук, профессор, Заслуженый деятель науки и техники Украины, главный научный сотрудник отдела организации научной деятельности и защиты прав интеллектуальной собственности Национальной академии внутренних дел, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.66.34

Ключові слова:

маргінал, маргіналізація, криза, суспільство, особистість, міграція, злочинність

Анотація

У статті розглядаються причини маргінальної поведінки та її негативні наслідки. Стверджується, що порушення принципу рівності, різке соціальне розмежування, безробіття, корупція, бідність більшої частини населення України сприяє маргіналізації суспільства та формуванню особистості з кризовою або катастрофічною свідомістю.

         Розглядається походження терміна «маргінал». Характеризується сутність маргіналізації та її причини, серед яких чільне місце займають трансформаційні процеси в суспільстві, які завжди супроводжуються наростанням негативних явищ у сферах економіки, політики та духовного життя. Зокрема, маргіналізації суспільства сприяє нав'язування західних цінностей, які не завжди прийнятні для менталітету українців, або які неможливо реалізувати за наявного рівня життя більшої частини населення. Це призводить до відчуження громадян, їх апатії і цинізму, недовіри до влади, маргіналізації та поширення протиправної поведінки.

         Досліджується специфічний тип особистості маргінала. Основним психологічним аспектом, що визначає людей, що ведуть маргінальний спосіб життя, є фактор відчуження, завдяки якому вони протиставляють себе іншим, порушують норми права і моралі.

         Характерною рисою маргінальної особистості є правовий нігілізм. Типовою формою прояву правового нігілізму маргіналізованих груп можна назвати навмисне порушення чинних правових актів, масове недотримання законодавчих вимог.

          Розглядається сутність та причини маргінальної ситуації. Обґрунтовано, що маргінальна ситуація може бути серйозним фактором, що викликає злочинність. Маргінали часто стають жертвами різних злочинів або злочинцями. Маргінальний спосіб життя зазвичай передує вчиненню злочинів, а поглиблення та поширення процесів маргіналізації негативно впливає на кількісний та якісний стан злочинності.

          Стверджується, що з маргіналізацією суспільства слід боротися економічними методами, підвищувати рівень життя населення, скорочувати бідність, безробіття, розшарування суспільства на надбагатих, малозабезпечених і жебраків. Основною детермінантою злочинності та маргіналізації суспільства є бездіяльність держави.

Посилання

Зиммель Г. Экскурс о чужаке / Пер. А.Ф. Филиппова // Социологическая теория: история, современность, перспективы. Альманах журнала «Социологическое обозрение». Санкт-Петербург: Владимир Даль, 2008. С. 7–13.

Park R. E. Human migration and the marginal man // The American Journal of Sociology. 1928. Vol. 33. No. 6. (May). P. 881-893.

Онзимба Ленюнго Ж.Б. Проблема маргинальной личности в американской социологии // Вестник РУДН, серия Социологическая. 2003. № 4-5. С.178-183. URL.: https://cyberleninka.ru/article/n/problema-marginalnoy-lichnosti-v-amerikanskoy-sotsiologii

Кемалова Л.И., Парунова Ю.Д. Личность маргинала и возможности её социализации в условиях транзитивного общества. Симферополь – Керчь: Таврия, 2010. 228 с. URL.: http://lib.rada.gov.ua/LibRada/static/about/text/Marginal.pdf

Бутиліна О.В. Маргінальна ситуація: структура та соціальні наслідки. URL.: https://ukr-socium.org.ua/wp-content/uploads/2012/04/17-25__no-2__vol-41__2012__UKR.pdf

Степаненко Р.Ф. Предупреждение преступлений, совершаемых лицами, ведучими маргинальный образ жизни: автореф. дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Казань, 2005. 220 с. URL.: http://lawtheses.com/preduprezhdenie-prestupleniy-sovershaemyh-litsami-veduschimi-marginalnyy-obraz-zhizni

Сманцер В., Первышева Е. «Эти люди чужды и опасны». Германия приняла миллионы мигрантов и беженцев. Как они меняют страну и немцев? URL.: https://lenta.ru/articles/2021/08/01/migrants_germany/

Поплавский А. «Новый миграционный кризис страшно пугает Европу». URL.: https://www.gazeta.ru/politics/2021/08/23_a_13905776.shtml

Кириллов С.И. Феномен маргинальности и преступное поведение. URL.: https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-marginalnosti-i-prestupnoe-povedenie

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-29

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право