Застосування кримінальної відповідальності до неповнолітніх: проблемні аспекти та шляхи їх вирішення

Автор(и)

  • С.Й. Кравчук кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права Хмельницького національного університету, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.66.33

Ключові слова:

неповнолітні, злочини, кримінальна відповідальність, система покарань, штрафи, виправні роботи, арешт, компенсація заподіянної шкоди

Анотація

В статті висвітлюється питання порядку застосування кримінальної відповідальності до неповнолітніх. Автором, на основі аналізу відповідності положень чинного КК України міжнародним стандартам у сфері охорони прав неповнолітніх, визначені шляхи удосконалення чинних правових норм щодо її застосування. Зокрема, визначаються підстави для пом'якшення покарання в залежність від тяжкості вчиненого злочину.

Покарання повинно відповідати вчиненому злочину. А найкращий спосіб співрозмірити покарання зі злочином є той, коли саме покарання виводиться зі злочину, його природи. Застосування штрафу буде досить ефективним, оскільки робить вчинений злочин ніби невигідним для самого засудженого.

Одним із видів покарання Кримінальний кодекс України передбачає застосування штрафу до неповнолітніх. Проте в ст. 99 КК України не встановлено мінімального розміру штрафу, який може бути застосовано до неповнолітніх. За відсутності спеціальних норм щодо неповнолітніх мають застосовуватися загальні, тобто мінімальний розмір штрафу  для неповнолітніх і дорослих  однаковий. Доцільно було б в КК України скоротити мінімальний розмір штрафу щодо неповнолітніх. На думку автора, єдиною гарантією сплати штрафу може бути наявність у засудженого самостійного майна, на яке може бути звернене стягнення.

Важливим видом покарання є застосування до неповнолітніх виправних робіти. Проте не встановлено особливих умов його застосування до неповнолітніх. Одним з основних засобів впливу на засудженого до виправних робіт є праця та виховний вплив трудового колективу, який на сьогодні неможливо забезпечити. Адже, немає правового механізму, який би забезпечував виконання трудовим колективом обов'язків по перевихованню засудженого та проведенню з ним виховної роботи.

Ст. 98 КК України серед видів покарань, що можуть бути застосовані до неповнолітнього передбачає такий вид покарання, як арешт.

До недоліків КК України 2001 року можна віднести те, що в переліку покарань арешт вважається більш м'яким видом покарання ніж обмеження волі. Разом з тим, до неповнолітніх, починаючи з 14-річного віку пропонується введення також так званого молодіжного арешту, тобто  відбування цього покарання у вихідні або святкові дні.

Проведеним в статті аналізом системи покарань неповнолітніх за вчинені злочини встановлено, що вона не завжди дозволяє обрати покарання у відповідності із вчиненим діянням. Тому автором запропоновано доповнити закріплену законодавцем систему покарань новими видами, як  покладення на неповнолітнього, обов'язку усунути заподіяну шкоду або виконати на користь потерпілої сторони певні роботи, з метою компенсації заподіяної шкоди, позбавлення права займатися певною діяльністю, направлення неповнолітнього до спеціальної виховної установи закритого типу.

Посилання

Бурдін В.М. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні: монографія. К.: Атіка, 2004. 240 с.

Вишневська І. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх. Вісник Національної академії державної прикордонної служби. Юридичні науки. Випуск 1. 2017. С. 56-66.

Гуляков К. Злочини проти моральності: визначення родового об’єкту. Юридичний вісник. 2019. №3. С. 151-154.

Демидова Л.М. Проблеми кримінально-правової відповідальності за заподіяння майнової шкоди в Україні (майнова шкода як злочинний наслідок): теорія, закон, практика: монографія. Х.: Право, 2013. 752 с.

Кримінальний кодекс України 2001 року (із змінами та доповненнями станом на 16.01.2020р.): Офіційний текст. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення 08.02.2020 р.).

Миньковський Г.М. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх. К. : Атіка, 2007. 152 с.

Михайліченко Т. Кримінальні проступки: особливості правового регулювання. Підприємництво, господарство, право. 2020. № 7. С. 284-290.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / за заг. ред. С.С. Яценка. К.: А.С.К., 2005. 848 с.

/ Олійник О. Проблемні питання сучасної системи покарань: вітчизняний та зарубіжний досвід. Підприємництво, господарство, право. 2018. №2. С. 191-196.

Попелюшко В.О. Обставини, що пом’ягшують кримінальну відповідальність та покарання як предмет захисту. Адвокат, 2007. №3. С. 3-7.

Уголовное законодательство зарубежных стран. Сборник законодательных материалов /под ред. И. Д. Козочкина]. М.: Изд-во ЗЕРЦАЛО, 2006. 352 с.

Уголовный кодекс Республики Беларусь 1999 г.: сравнительный анализ и комментарий / под ред. Н. И. Кузнецова. Минск: Тесей, 2006. 672 с.

Уголовный кодекс Российской Федерации. / под. ред. А.А. Костонова. М.: ООО «Фирма «Издательство ACT», 2006. 160 с.

Хомич В.М. Формы реализации уголовной ответственности. Минск.: Белгосуниверситет, 1998. 59 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-29

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право