Застосування заходів забезпечення позову в адміністративному судочинстві

Автор(и)

  • Т.О. Тур здобувач освітнього ступеня доктора філософії у галузі права кафедри адміністративно-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ , Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.66.28

Ключові слова:

адміністративний спір, адміністративне судочинство, публічна влада, публічно-правові відносини, заходи забезпечення, позовна заява

Анотація

У статті на підставі методології системного аналізу розглянуто застосування заходів забезпечення позову в адміністративному судочинстві України. Судовий захист включає різні складові елементи, у тому числі процедури перевірки рішень і дій або бездіяльності представників органів публічної влади. Інститут забезпечення позову за адміністративним позовом, що сформувався в адміністративному судочинстві, є результат дискусії щодо формування в Україні європейської системи адміністративної юстиції. Встановлено, що механізм забезпечення позову за адміністративним позовом має виражену позитивну дію на досягнення ключової мети та завдань адміністративного судочинства. Це поширюється на забезпечення законності та дисципліни у системі публічного управління, усунення порушень з боку посадових осіб органів публічної влади. Застосований механізм сприяє повноцінній реалізації права суб’єктів, безпосередньо задіяних у публічних правовідносинах, на судовий захист від протиправних дій і рішень, прийнятих публічною владою і її посадовими особами, на здійснення повноцінного і ефективного захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб. Інститут забезпечення позову можна розглядати як логічне завершення процедури встановлення публічно-правової спеціалізації процесуального забезпечення прав, свобод і законних інтересів позивача. Визначено, що виділення забезпечення позову як особливого інституту у системі адміністративного судочинства пояснюється наступними чинниками: забезпечувальні заходи, характерні для здійснення судової влади; специфіка правового середовища, де проявляються передумови для існування інститутів адміністративного права, для виникнення публічних спорів, подальший розвиток яких відбувається у процесі реалізації адміністративних повноважень владних публічних структур щодо всіх інших осіб, які беруть участь в адміністративно-правових відносинах.

Посилання

Єсімов С. С. Превентивне регулювання: теоретичні аспекти. Соціально-правові студії. 2020. Випуск 3 (9). С. 40-47.

Адміністративне право України (загальна частина): навчальний посібник / О. І. Остапенко, М. В. Ковалів, С. С. Єсімов, Л. С. Гулак., Н. Я. Отчак, Л. О. Остапенко. Львів: НУ «Львівська політехніка», 2019. 504 с.

Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України від 06.07.2005 р. № 2747-IV. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2747-15

Гнап Д. Д. Послідовність дій судді після одержання позовної заяви. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2018. № 6. С. 38-41.

Адміністративний позов: що, як, навіщо. Верховний Суд України. 04 лютого 2021 р. URL. https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/zmi/1068057/

Джафарова М. Сучасний погляд на предмет адміністративного процесуального права України. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 2. С. 90-94.

Петрова А. М. Вжиття заходів забезпечення позову не може бути обґрунтоване необхідністю захисту прав третіх осіб (ВС/КАС у справі № 160/8226/20 від 04.06.2021). Протокол. 10.06.2021 р. URL. https://protocol.ua/ru/vgittya_zahodiv_zabezpechennya_pozovu_ne_moge_buti_ob_runtovane_neobhidnistyu_zahistu_prav_tretih_osib_(vs_kas_u_spravi_160_8226_20_vid_04_06_2021)/

Дайджест судової практики Верховного Суду у спорах, що виникають на стадії виконання судових рішень. Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.03.2018 по 15.07.2019 / Київ, 2019. Випуск 13. 105 с.

Лученко М. М. Принцип пропорційності в адміністративному судочинстві: дис. … канд. юрид. наук: спец.: 12.00.07. Запоріжжя, 2019. 208 с.

Константий О. До питання поняття, предмета, методу і системи адміністративного судочинства України. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 8. С. 86-90.

Ковалів М. В., Гаврильців М. Т., Стахура І. Б. Адміністративне судочинство: навчальний посібник. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2014. 596 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-29

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право