Деякі напрями вдосконалення шляхів тлумачення процедурних адміністративно-деліктних правових норм митного законодавства

Автор(и)

  • В.В. Ліпинський доктор юридичних наук, доцент директор Навчально-наукового інституту права та міжнародно-правових відносин Університету митної справи та фінансів, Україна, Ukraine
  • І.О. Сквірський доктор юридичних наук, доцент професор кафедри адміністративного та митного права Університету митної справи та фінансів, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.66.26

Ключові слова:

право правопорушника на подання пояснень та доказів у справі про порушення митних правил, провадження у справі про порушення митних правил, припинення провадження у справі про порушення митних правил на основі компромісу, тлумачення правових норм про адміністративну відповідальність за порушення митного законодавства, тимчасове вилучення товарів, транспортних засобів та документів у справі про порушення митних правил

Анотація

Дослідивши особливості інтерпретації правових норм, що закріплюють адміністративно-деліктні положення митного законодавства, якими встановлюється порядок провадження у справах про порушення митних правил, автор, зокрема, висловлює позицію щодо того, що для забезпечення законності та обґрунтованості рішення накладення адміністративного стягнення за порушення митних правил шляхом правильного визначення обставин справи, застосовного законодавства та обрання справедливого виду та розміру адміністративного стягнення положення митного законодавства про право дати пояснення щодо стверджуваного правопорушення та висловити зауваження щодо матеріалів справи має тлумачитись так, що особі, яка притягається до відповідальності, має надаватись достатній час та процесуальні можливості висловити правову позицію щодо правового обґрунтування твердження про вчинення нею правопорушення та передбачуваного стягнення, а також подати докази щодо обставин справи. Також, автор обґрунтовує, що запроваджена у митне законодавство модель припинення провадження у справі про порушення митних правил на основі компромісу потребує докорінного доопрацювання, адже воно побудована так, що цей інструмент митного адміністрування не відповідає його природі та призначенню, адже допускається можливість лише безумовного визнання вини та застосування єдиного можливого виду та розміру адміністративного стягнення без будь-яких взаємних поступок. Мотивація правопорушників до укладення мирових угод з митними органами обмежується уникненням більш суворих заходів стягнення за повторне вчинення аналогічних правопорушень, що є несумісним із принципом невідворотності відповідальності та може знецінити прогресивне посилення стягнень. Крім того, автором запропоновані шляхи розширювального тлумачення митно-правових норм про тимчасове вилучення товарів, транспортних засобів та документів для максимального забезпечення захисту прав та законних прав підприємств від обмежень права власності, які у світлі обставин справи можуть виявитись нерозумними та непропорційними завданням провадження у справі про порушення митних правил.

Посилання

Митний кодекс України : Закон України від 13 березня 2012 року № 4495-VI. Дата оновлення: 24 жовтня 2020 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text.

U.S. Customs and Border Protection (2020). Customs Administrative Enforcement Process: Fines, Penalties, Forfeitures and Liquidated Damages – an informed compliance publication. URL: https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2020-Feb/ICP-Fines-Penalties-Forfeitures-Liq-Damages-2004-Final.pdf.

World Customs Organization (2000). Kyoto Convention – Guidelines to Specific Annex H – Chapter 1: Customs Offences. URL: http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/wto-atf/dev/rkc-guidlines-sa-h1.pdf.

HM Revenue & Customs (2020). Notice 301: civil penalties for contraventions of customs law (updated 23 September 2020). URL: https://www.gov.uk/government/publications/excise-notice-301-civil-penalties-for-contraventions-of-customs-law/excise-notice-301-civil-penalties-for-contraventions-of-customs-law.

Приймаченко Д. В. Докази у провадженні в справах про порушення митних правил: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Ірпінь, 2002. 25 с.

Дуженко С. А. Провадження у справах про порушення митних правил : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, 2015. 206 с.

Комзюк В. Т. Актуальні питання вдосконалення правового регулювання провадження у справах про порушення митних правил. Вісник ХНУВС. 2015. № 1 (68). С. 119-127.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-29

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право