Поняття та особливості принципу неприпустимості зловживання процесуальними правами в адміністративному судочинстві

Автор(и)

  • Я.О. Берназюк доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, професор кафедри публічного та приватного права Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.66.23

Ключові слова:

зловживання процесуальними правами, адміністративне судочинство, ефективний судовий захист, добросовісне використання процесуальних прав, Верховний Суд, Європейський суд з прав людини

Анотація

Статтю присвячено визначенню особливостей дотримання в адміністративному судочинстві принципу неприпустимості зловживання процесуальними правами. З’ясовано поняття та сутність зловживання процесуальними правами, а також встановлено значення принципу неприпустимості зловживання процесуальними правами. Досліджено правове підґрунтя принципу неприпустимості зловживання процесуальними правами в адміністративному судочинстві. На підставі аналізу практики Верховного Суду та Європейського суду з прав людини встановлено зміст принципу неприпустимості зловживання процесуальними правами. Обґрунтовано висновок про те, що зловживанню процесуальними правами протиставляється добросовісному використанню процесуальних прав учасниками справи.

Автором аргументовано, що зловживанням процесуальними правами можуть бути визнані дії або бездіяльність учасника справи, які характеризуються ознакою видимої юридичної правомірності, однак використовуються з метою, що є протилежною або не відповідає тій, яку має переслідувати реалізація відповідного процесуального права або виконання обов’язку.

На підставі аналізу Конституції України, міжнародних актів, законів України та судової практики доведено, що головною метою принципу неприпустимості зловживання процесуальними правами є гарантування добросовісного використання учасниками справи своїх процесуальних прав. Автором розкрито зміст добросовісного використання учасниками справи своїх процесуальних прав, який включає використання відповідних прав з метою, для якої ці права надані, та у спосіб, визначений процесуальним законодавством, а також добросовісного виконання обов’язків, визначених законом або судом.

Проведене дослідження дало змогу констатувати, що запровадження принципу неприпустимості зловживання процесуальними правами має важливе значення для підвищення ефективності здійснення адміністративними судами захисту прав та інтересів осіб, суспільних інтересів та інтересів держави.

Посилання

Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 06.07.2005 № 2747-IV. URL : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2747-15.

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: міжнародний документ від 04.11.1950. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.

Берназюк Я.О. Особливості дотримання в адміністративному судочинстві принципу неприпустимості зловживання процесуальними правами. Всеукраїнський семінар для суддів апеляційних та місцевих (окружних) судів на тему: “Зловживання процесуальними і матеріальними правами: правові наслідки” 23 квітня 2021 року. URL : https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1114247/.

Берназюк Я.О. Про позови, які не підлягають судовому розгляду. Судово-юридична газета. 2019. URL : https://sud.ua/ru/news/blog/140426-pro-pozovi-yaki-ne-pidlyagayut-sudovomu-rozglyadu.

Петраш К. Процесуальні диверсії. Закон і бізнес. 2021. № 12 (1518). URL : https://zib.com.ua/ua/print/147077-nischo_tak_ne_vplivae_na_dotrimannya_storonami_svoih_obovyaz.html.

Постанова Верховного Суду від 8 травня 2018 року у справі № 910/1873/17. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/74221169.

Постанова Верховний Суд від 22 травня 2019 року у справі № 234/3341/15-ц. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/82419646.

Постанова Верховного Суду від 30 листопада 2020 року у справі № 806/1943/18. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/93170947.

Постанова Верховного Суду від 14 серпня 2020 року у справі № 314/1526/19(2-адр/214/1/2020). URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/90985532.

Постанова Верховного Суду від 22 жовтня 2020 року у справі № 320/7/19. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/92385069.

Постанова Верховного Суду від 2 листопада 2020 року у справі № 804/6173/17. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/92566173.

Постанова Верховного Суду від 3 червня 2020 року у справі № 318/89/18. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/89675396.

Крат В. Судова практика з питань оспорювання правочинів і застосування судом норми статті 13 Цивільного кодексу України про зловживання правом. Всеукраїнський семінар для суддів апеляційних та місцевих (окружних) судів на тему: “Зловживання процесуальними і матеріальними правами: правові наслідки” 23 квітня 2021 року. URL : https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1114247/.

Кальова А. Зловживання процесуальними та матеріальними правами: Верховний Суд пояснив різницю. Судово-юридична газета. 2021. URL : https://sud.ua/ru/news/sudebnaya-praktika/209739-zlovzhivannya-protsesualnimi-ta-materialnimi-pravami-verkhovniy-sud-poyasniv-riznitsyu-21e32d.

Желтобрюх І.Л. Недопущення зловживання процесуальними правами в адміністративному судочинстві: шляхи вдосконалення теорії та правового регулювання. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2020. Вип. 61. Т. 2. С. 133-137.

Кібенко О. Зловживання процесуальними правами в господарському процесі. Всеукраїнський семінар для суддів апеляційних та місцевих (окружних) судів на тему: “Зловживання процесуальними і матеріальними правами: правові наслідки” 23 квітня 2021 року. URL : https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1114247/.

Кауфман А. Процесуальні диверсанти. Закон і бізнес. 2021. № 23 (1529). URL : https://zib.com.ua/ua/print/147953-u_gpk_nemae_dievih_sposobiv_pereshkodzhati_procesualnim_zlov.html.

Постанова Верховного Суду від 28 липня 2021 року у справі № 380/744/20. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/98614663.

Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of reference (DCFR). Full Edition. Prepared by the Study Group on a European Civil Code and the Research Group on EC Private Law (Acquis Group) / Ed. by Christian von Bar and Eric Clive. Vol. I–VI. Munich, 2009.

Case of Zubac v. Croatia: decision of the European Court of Human Rights, 05.05.2018, № 40160/12. URL : https://hudoc.echr.coe.int/rus#{%22fulltext%22:[%22Zubac%20v.%20Croatia%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-195772%22]}.

Case of Bąkowska v. Poland: decision of the European Court of Human Rights, 12.01.2010, № 33539/02. URL : https://hudoc.echr.coe.int/rus#{%22fulltext%22:[%22B%C4%85kowska%20v.%20Poland%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-96577%22]}.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-29

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право