Принципи правового регулювання інституту інформаційної безпеки

Автор(и)

  • М.В. Баран здобувач освітнього ступеня доктора філософії у галузі права кафедри адміністративно-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.66.22

Ключові слова:

інформація, інформаційна безпека, принципи, правове регулювання, персональні дані, великі дані

Анотація

У статті у контексті методологій системного аналізу правових явищ розкривається зміст принципів правового регулювання інституту інформаційної безпеки. Зазначено, що інформаційна безпека визначається як неможливість нанесення шкоди об’єкту безпеки. Важливе місце у правовому забезпеченні інформаційної безпеки відіграють принципи. Базові принципи правового регулювання інформаційної сфери закріплені у Законах України «Про інформацію», «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» більшість яких має ключовий характер для розвитку правового регулювання процесів інформаційної безпеки. З метою вдосконалення системи інформаційної безпеки від різних викликів і загроз пропонується закріпити в інформаційному законодавстві принцип презумпції безпеки об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, який встановлює, що об’єкти критичної інформаційної інфраструктури вважаються захищеними, поки організаційно-правове забезпечення безпеки зазначених об’єктів відповідає вимогам, закріпленим в нормативно-правових актах у сфері забезпечення інформаційної безпеки. Вказано, що широкий спектр проблем забезпечення інформаційної безпеки особи, суспільства та держави, розвитку культури кібербезпеки, забезпечення недоторканності приватного життя та захисту прав на доступ до інформації, захисту інформаційних систем, ресурсів і мереж, розширення застосування інформаційних технологій в публічному управлінні, інші проблеми інформаційної безпеки потребують ретельного вивчення. Принципи правового регулювання у сфері забезпечення інформаційної безпеки розкриваються через нормативну деталізацію. Наголошено, що за умов розвитку науково-технічного прогресу та новітніх форм обробки та використання інформації принципи регулювання у сфері забезпечення інформаційної безпеки потребують кореляції на рівні нормативного забезпечення.

Посилання

Перепелюк В. Вплив принципів права на формування єдиної правозастосовчої практики. Публічне право. 2019. № 4 (36). С. 153-160.

Адміністративне право України (загальна частина): навчальний посібник / О. І. Остапенко, М. В. Ковалів, С. С. Єсімов і інші. Львів: НУ «Львівська політехніка», 2019. 504 с.

Про інформацію : Закон України від 02.10.1992 р. № 2657-ХІІ. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України : Закон України від 05.10. 2017 р. № 2163-VIІІ. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/216319#Text

Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах :

Закон України від 05.07. 1994 р. № 80/94-ВР. URL.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/80/94-%D0%B2%D1%80

Деякі питання об’єктів критичної інформаційної інфраструктури : Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 р. № 943. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/943-2020-%D0%BF#Text

Єсімов С. С. Превентивне регулювання: теоретичні аспекти. Соціальноправові студії. 2020. Випуск 3 (9). С. 40-47.

Єсімов С. С., Бондаренко В. А. Транспарентність як принцип діяльності органів публічного управління в умовах використання інформаційних технологій. Соціально-правові студії. 2018. Випуск 1. С. 42-49.

Яковлєв П. О. Об’єкт і предмет державного регулювання у сфері забезпечення інформаційної безпеки України. Право і суспільство. 2020. № 3. С.178-183.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-29

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право