Соціальне замовлення у сфері надання соціальних послуг

Автор(и)

  • М.О. Бук кандидат юридичних наук, асистент кафедри соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.66.19

Ключові слова:

соціальний захист, соціальне замовлення, соціальні послуги, державно – приватне партнерство, надавачі соціальних послуг

Анотація

Стаття присвячена аналізу істотних ознак соціального замовлення на соціальні послуги. Насамперед акцентується увага на відсутності єдності думок науковців щодо визначення терміну «соціальне замовлення». Встановлено, що в іноземній науковій літературі вчені для позначення терміну «соціальне замовлення» використовують поняття «social contracting», «social order» та «social commissioning» та вкладають у їхній зміст дещо різні значення. Відтак поняття «соціальне замовлення» визначають як: 1) діяльність держави; 2) форма державної підтримки; 3) комплекс заходів; 4) правовий механізм. Обґрунтовано доцільність визначення соціального замовлення у правовідносинах соціального забезпечення як спеціального правового засобу за допомогою якого можливе здійснення впливу на поведінку учасників правовідносин соціального забезпечення.

У публікації обстоюється думка, що соціальне замовлення є однією із умов виникнення державно – приватного партнерства. Запропоновано державно – приватне партнерство у правовідносинах із надання соціальних послуг визначати як співробітництво між державою Україна, АР Крим, територіальними громадами в особі відповідних державних органів, органів місцевого самоврядування (уповноваженими органами у сфері надання соціальних послуг) та юридичними особами, крім державних та комунальних підприємств, установ, організаціями (надавачами соціальних послуг), з питань надання соціальних послуг, що здійснюється на основі договору в порядку, встановленому Законом України «Про соціальні послуги» та іншими нормативно – правовими актами, які регулюють правовідносини соціального забезпечення.

Обґрунтовується теза, що предметом соціального замовлення є соціальні послуги і вирішення соціальних проблем державного/регіонального/місцевого значення в частині забезпечення потреб осіб/сімей у соціальних послугах (державні/регіональні/місцеві програми соціальних послуг).

Встановлено, що основними формами реалізації соціального замовлення у правовідносинах соціального забезпечення є публічні закупівлі соціальних послуг та фінансування державних/регіональних/місцевих програм соціальних послуг. Публічні закупівлі соціальних послуг здійснюються в порядку, визначеному Закон України «Про публічні закупівлі», з урахуванням особливостей визначених Законом України «Про соціальні послуги». Соціальне замовлення у формі фінансування державних/регіональних/місцевих програм соціальних послуг формуються за результатами конкурсу, який оголошується замовником відповідно до плану реалізації відповідної цільової програми.

Посилання

Bullain N. A Handbook on Non-State Social Service Delivery Models: a guide for policy makers and practitioners in the CIS region / N .Bullain, L. Panov // UNDP. Bratislava, 2012. 124 p.

Social Services Commissioning Framework. 2011. URL: http://www.valeofglamorgan.gov.uk/Documents/Living/Social%20Care/Adult%20Services/Commissioning- Framework-Final-Nov-11.pdf.

Соціальне замовлення в Україні: досвід 10 років впровадження / pа ред. В.І. Брудного, А.С. Крупника // Збірник аналітичних та нормативно-методичних матеріалів. Одеса: Євродрук, 2011. 156 с.

Соціальні послуги: як побудувати українську модель на європейських підходах / Тофтісова – Матерон Р., Дімітрова М., Ньюмен К. Київ: Проект TACIS «Посилення регіон. соц. послуг в Україні». 2006. 225 с.

Про соціальні послуги: Закон України від 17.01.2019 р. № 2671-VIIІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text.

Деякі питання надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення: Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. № 450. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/450-2020-п#Text.

Луць Л. А. Загальна теорія держави і права: навчально – методичний посібник (за кредитно – модульною системою). Київ: Атіка, 2007. 412 с.

Про державні цільові програми: Закон України від 18.03.2003 р. № 1621. URL: https://kodeksy.com.ua/pro_derzhavni_tsil_ovi_programi.htm.

Про публічні закупівлі: Закон України від 25.12.2015 р. № 922. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19.

Критерії діяльності надавачів соціальних послуг: Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 р. № 185. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/185-2020-п#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-29

Номер

Розділ

Розділ 5. Трудове право; право соціального забезпечення