Визначення поняття права фізичної особи на інформацію стосовно себе

Автор(и)

  • С. П. Телешев адвокат, аспірант кафедри цивільно-правових дисциплін Економіко-правового факультету Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.66.18

Ключові слова:

інформація, право на інформацію, інформація про фізичну особу, право фізичної особи на інформацію стосовно себе, персональна інформація, персональні дані

Анотація

Враховуючи стрімкий розвиток інформаційного суспільства, певну залежність людини від сучасного способу життя та, не встигаючих за постійно виникаючими новими видами фактичних правовідносин, застарілих норм права, юридична наука у сфері цивільно-правового регулювання інформаційних прав потребує певних змін, доповнень, введення нової термінології.Одним із таких видів «нових» інформаційних прав є право фізичної особи на інформацію стосовно себе.У своєму дослідженні автором проведено аналіз чинного законодавства України щодо існуючих прав фізичної особи на інформацію стосовно себе, здійснено порівняльний аналіз понятійного апарату законодавства США, Канади, Китаю, Австралії та ПАР із національними нормами щодо реалізації та захисту права фізичної особи на інформацію стосовно себе.Автором визначено універсальне та узагальнююче поняття права фізичної особи на інформацію стосовно себе, його характерні ознаки як суб’єктивного права, які відповідають викликам сучасності та актуальним вимогам правової науки, формують уявлення про зміст цього права, та зроблені висновки про необхідність ретельного і поглибленого його вивчення та подальшого впровадження у законодавство.

Посилання

Цивільний кодекс України. Кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV / Редакція від 14.08.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/435-15 (дата звернення: 15.09.2021).

Про захист персональних даних. Закон України від 1 червня 2010 року № 2297-VI / Редакція від 14.08.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2297-17 (дата звернення: 15.09.2021).

Про інформацію. Закон України 2 жовтня 1992 року № 2657-XII / Редакція від 16.07.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2657-12 (дата звернення: 15.09.2021).

Про охорону прав на знаки для товарів і послуг. Закон України від 15 грудня 1993 року № 3689-XII / Редакція від 14.10.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12 (дата звернення: 15.09.2021).

Про авторське право і суміжні права. Закон України 23 грудня 1993 року № 3792-XII / Редакція від 14.08.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12 (дата звернення: 15.09.2021).

Деякі питання електронної системи охорони здоров’я. Постанова Кабінету міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411 / Редакція від 14.05.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/411-2018-%D0%BF (дата звернення: 15.09.2021).

Воройский Ф. С. Информатика. Новый систематизированный толковый словарь-справочник (Вводный курс по информатике и вычислительной технике в терминах) / Ф. С. Воройский. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Физматлит, 2002. – 760 с.

Радкевич О.П. Цивільно-правова охорона і захист персональної інформації в мережі інтернет: дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2014. 167 с.

Privacy Act 1988 of Australia No. 119, 1988 / Compilation date: 17 June 2021. URL: https://www.legislation.gov.au/Details/C2021C00242 (дата звернення: 15.09.2021).

Personal Data Protection Act of China 1995 / Amended Date:2015-12-30. URL: https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=I0050021 (дата звернення: 15.09.2021).

Protection of personal information Act of South African Republic No. 4 of 2013 / Publication date: 26 November 2013. URL: https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201409/3706726-11act4of2013popi.pdf (дата звернення: 15.09.2021).

The Privacy Act of 1974 (2020 edition) of the US / URL: https://www.justice.gov/Overview_2020/download (дата звернення: 15.09.2021).

Privacy Act of Canada R.S.C., 1985, c. P-21 / Act current to 2021-08-26 and last amended on 2021-08-12. URL: https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-21/FullText.html (дата звернення: 15.09.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-29

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право