Перспективи захисту та охорони прав інвесторів житлової нерухомості: судові та позасудові засоби

Автор(и)

  • Г.Я. Тріпульський кандидат юридичних наук доцент кафедри цивільного процесу Національного Університету «Одеська юридична академія», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.66.17

Ключові слова:

майбутній об’єкт нерухомості, інвестор, охорона, захист цивільних прав, цивільний процес, забудовник, купівля-продаж

Анотація

В статті були розглянуті основні поняття механізму регулювання гарантій захисту та охорони прав інвесторів житлової нерухомості. Проаналізований сучасний стан правового регулювання прав інвесторів та встановлено, що існуючі законодавчі дефініції створюють «розмите» правове поле, що є підґрунтям за для зловживання в цій сфері. Підтримана існуюча в науковій літературі думка щодо існування загального та спеціального законодавства в сфері регулювання прав інвесторів житлової нерухомості.  Встановлено, що законопроект Закону України «Про гарантування речових прав на об`єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому» належить до спеціального законодавства та, за умови його прийняття, стане основним джерелом, що структурує «розмите» та широке законодавче поле, представлене в спеціальному законодавстві тільки Законами України «Про інвестиційну діяльність» та ««Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Поза межами даної наукової статті залишений аналіз іноземного інвестування та інші особливості інвестування, оскільки метою ставилось дослідження існуючих та перспективних гарантій прав інвесторів житлової нерухомості за проектом Закону України «Про гарантування речових прав на об`єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому».  Проаналізовані деякі новели законопроекту, зокрема форма правочину щодо майбутнього об’єкту нерухомості, його істотні умови та встановлено, що законопроект посилює гарантії прав інвесторів житлової нерухомості, тим, що вводить обов’язкову форму таких договорів – купівлю-продаж, закріплюючи одночасно його істотні умови. Новелами такого договору, зокрема, будуть обов’язкова інформація щодо правових підстав набуття права власності забудовником права власності на земельну ділянку; гарантування щодо першого продажу майбутнього об’єкту нерухомості, гарантування відсутності прав третіх осіб на майбутній об’єкт нерухомості. З урахуванням положень загального законодавства, зокрема, положень Цивільного кодексу України щодо договорів, встановлено що договір вважається укладеним тільки після досягнення сторонами згоди щодо усіх істотних умов, отже закріплення даних новел, як істотних умов договору, стане запорукою запобігання можливості подвійного продажу майбутнього об’єкту нерухомості.

Посилання

Г.Я. Тріпульський В Україні недооцінений ринок нерухомості, але є великий потенціал. Юридична газета. 2021. URL : https://yur-gazeta.com/interview/v-ukrayini-nedoocineniy-rinok-neruhomosti-ale-e-velikiy-potencial.html.

Підлубна Т.М. Право на захист цивільних прав та інтересів; дис. ... на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук за спеціальністю: 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». К., 2009. 209 с.

Тимченко Г. П. Способи та процесуальні форми захисту цивільних прав; дис… на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук за спеціальністю: 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». Х., 2002. С. 37.

Тріпульський Г.Я. Деякі аспекти охорони та захисту нерухомого майна в цивільному процесі. «Juris Europensis Scentia». 2021. №4. С.124-129.

Зельдіна О. Р. Захист прав інвесторів як складник інвестиційної привабливості України. Господарське право і процесс. №3. 2018. С. 51-55.

А. Поляничко Законопроєкт №5600: чи такий страшний чорт, як його малюють? Вісник Державної фіскальної служби України URL : http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100025663-zakonoproyekt-no5600-chi-takiy-strashniy-chort-yak-yogo-malyuyut.

Про гарантування речових прав на об`єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому: Законопроект від 17 лютого 2021 року. URL : https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71126.

Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 41-44. Ст. 356.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-29

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право