Ризик у професійному спорті: проблематика та шляхи її вирішення в конституційно-правовому полі

Автор(и)

  • О.О. Туряниця аспірант кафедри конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.66.13

Ключові слова:

професійний спорт, конституційно-правовий аналіз, ризик, спортивний ризик, допінг

Анотація

Професійна спортивна діяльність завжди тісно пов’язана з численними ризиками (ризик отримання травми чи навіть загибелі спортсмена, ризик вживання заборонених препаратів – допінгу, алеаторні (ризиковані) заходи – букмекерські ставки, тоталізатори тощо). Вищезазначене є прямим порушенням Конституції України, яка проголошує невід'ємне право кожної людини на життя (стаття 27) та визнає його найвищою соціальною цінністю (частина 1 стаття 3).

Конституційне право, як основний закон, регулює суспільні відносини у всіх сферах життєдіяльності суспільства. Точність, розуміння, логічність, узгодженість правових норм – головні принципи конституційної нормотворчості, що не тільки запобігають порушенню прав, свобод і законних інтересів особи та громадянина, але й вимагають ретельного дослідження та детального обговорення всіх законопроектів у науковому та професійному середовищі. Натомість в юриспруденції ризик є однією з найменш досліджених правових категорій, що не враховує реалій сьогодення та не відповідає вимогам сучасного суспільства.

Метою статті є огляд та конституційно-правовий аналіз проблеми ризику в професійному спорті.

Досліджено поняття ризику у праві. Проаналізовано поняття «спортивного ризику» як різновиду соціального ризику; з’ясовано його ознаки, вказано предмет, об’єкт та суб’єкт. Розглянуто класифікацію спортивних ризиків. Особливу увагу звернуто на вживання допінгу як один з найбільш поширених факторів ризику у сфері професійного спорту на сьогоднішній день.

Наголошено на необхідності негайного врегулювання проблеми ризиків на рівні новоприйнятого Закону України «Про професійний спорт». Обгрунтовано доцільність встановлення кримінальної відповідальності за вживання допінгу та будь-які дії щодо нього (зберігання, виготовлення, збут, перевезення тощо). Тільки в цьому випадку проблема ризиків у професійному спорті в цілому, та допінгу зокрема, може бути успішно вирішена.

Посилання

Конституція України: станом на 1 верес. 2016 р.: відповідає офіц. тексту. Харків: Право, 2016. 82 с.

Альгин А. Риск и его роль в общественной жизни. М., 1989. 187 с.

Амиров И. Правовое регулирование спортивно-технических отношений (вопросы теории и практики): автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2005. 22 с.

Антидопінгові правила. Наказ Національного антидопінгового центру від 30 вересня 2015 року № 58. URL: https: //www.dogsport.org.ua/antydopinhovi-pravyla/

Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М.: Прогресс-Традиция, 2000. 383 с. URL: https://royallib.com/ read/ bek_ulrih/obshchestvo_riska_na_puti_k_drugomu_modernu.html#0

Беленький А. Сладкий ужас смерти. Спорт-экспресс. 2000. № 3. С. 64 – 66.

Власов А. Чрезвычайные происшествия и несчастные случаи в спорте (причинно-следственные связи, классификация, ответственность). М., 2001. 80 с.

Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка у 4 т. М., 1955. Т. 4. 866 с.

Дембо А. Спортивная медицина. М., 1975. 366 с.

Доклад Макларена. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/

Доспехов А. От Мэрион Джонс убежали награды. Коммерсантъ. 2007. № 185. URL: https://www.kommersant.ru/doc/813150

Зубков В. Социологическая теория риска. М., 2003. 230 с.

Лэнс Армстронг: хроника падения главного мошенника в истории спорта. URL: https://www.ua-football.com/sport/other/1590395670-lyens-armstrong-hronika-padeniya-glavnogo-moshennika-v-istorii-sporta.html

Настенко Т. Десять футболістів, які загинули на футбольному полі. URL: https://bfootball.com.ua/articles/33404/

Петренко О. Мотив як ознака складу злочинів у сфері фізичної культури і спорту. URL: http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/ 2014/5/34.pdf

Сейфулла Р. Спортивная фармакология: справочник. М., 1999. 117 с.

Список спортсменів, позбавлених олімпійських нагород. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/

Теніс: Даяна Ястремська тимчасово усунена від змагань через допінг. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/news-tenis-yastremska-doping/31037993.html

Шарапову не допустили до участі в «Ролан Гарросі». URL: https://www.bbc.com/ukrainian/news-39943630

Ястремська програла апеляцію в GAS. Рішення про відсторонення залишається в силі. URL: https://suspilne.media/101707-astremska-prograla-apelaciu-u-cas-risenna-pro-vidstoronenna-zalisaetsa-v-sili/

Ястремська повертається в теніс. З неї зняли звинувачення у навмисному прийомі допінгу. URL: https://suspilne.media/141472-astremska-povertaetsa-v-tenis-z-nei-znali-zvinuvacenna-u-navmisnomu-prijomi-dopingu/

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-29

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право